Γίνε το κέντρο της αλλαγής!

Σταύρος Θεοδωράκης, Ομιλία στη ΜΕΣΥΑ, 10 Σεπτεμβρίου 2017