Κάθε πολίτης πρέπει να γίνει το Κέντρο της αλλαγής που θέλει να ζήσει! Ενώνω - Προχωράμε -Νικάμε!

Σταύρος Θεοδωράκης, Ομιλία στη ΜΕΣΥΑ, 10 Σεπτεμβρίου 2017