«Σήμερα που η χώρα βουλιάζει στα αδιέξοδα χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία την οποία πρέπει να στηρίξουν και να υπερασπιστούν οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Αυτή την επανάσταση έχουμε ανάγκη»

Σταύρος Θεοδωράκης, 2η ΜΕ.ΣΥ.Α 15 Μαΐου 2016 ACRO.