Οι μάχες που δίνουμε στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη στήριξη της παραγωγής και των εξαγωγών, την προσέλκυση νέων αποδοτικών για τη χώρα επενδύσεων. Απελευθέρωση του δημοσίου και της κοινωνίας από τα κομματικά δεσμά.

Σταύρος Θεοδωράκης, ομιλία στην κοινή συνεδρίαση των ΚΟ, 6 Δεκεμβρίου 2017