«Γιατί εμείς είμαστε το Ποτάμι. Η συμμαχία των δυνάμεων που θέλουν να συγκρουσθούν με τον κρατισμό, την αναξιοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις, τον αναχρονισμό.»

Σταύρος Θεοδωράκης, Συνέντευξη στη Liberal, 8.11.2015