Δίκαιη χώρα, ελεύθεροι πολίτες, οικονομικός εκσυγχρονισμός, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Σταύρος Θεοδωράκης, ομιλία στην πρώτη συνεδρίαση της ΟΕΣ του Κινήματος Αλλαγής, 14 Ιανουαρίου 2018