Σεβασμός όλων των ατομικών δικαιωμάτων χωρίς εκπτώσεις

Ο σεβασμός όλων των ατομικών δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής, πεποιθήσεων, θρησκείας, αναπηρίας, χρόνιας πάθησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, χαρακτηριστικών φύλου, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης ή λοιπών χαρακτηριστικών αποτελεί για το ΠΟΤΑΜΙ αδιαπραγμάτευτη θέσης αρχής.

Κύριος Στρατηγικός Στόχος

«Θεσμική κατοχύρωση και διασφάλιση τήρησης ατομικών δικαιωμάτων για μια σύγχρονη και ανοικτή κοινωνία χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό και στερεοτυπικές προκαταλήψεις».

Εφαρμόσιμες Πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο προτεινόμενες πολιτικές, που υπηρετούν τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

05