Ανάδειξη μεσαίας τάξης σε κεντρική λεωφόρο ανάπτυξης

Το μόνο άμεσο ρεαλιστικό μοντέλο που έχει μπροστά της η Ελλάδα για μια βιώσιμη ανάπτυξη, είναι το μοντέλο που στηρίζεται στην παραγωγική μεσαία τάξη. Η προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων από το εξωτερικό πρέπει να παραμείνει σταθερός εθνικός στόχος, η απόδοση όμως αυτού του στόχου είναι μακροπρόθεσμη. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας (εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι) και η κατάργηση της επιβολής προκαταβολών για κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η στήριξη της μεσαίας τάξης, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και την εγγύηση κοινωνικής συνοχής, και η ελάφρυνσή της από τα οικονομικά βάρη που σηκώνει τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί κάποιου είδους «ταξική» επιλογή, αποτελεί την μοναδική επιλογή προκειμένου να υπάρξει διάχυση ωφελειών και στην υπόλοιπη κοινωνία.

Κύριος Στρατηγικός Στόχος

«Δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων εργασίας, μείωση οικονομικών βαρών της μεσαίας τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων».

Εφαρμόσιμες Πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο προτεινόμενες πολιτικές, που υπηρετούν τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

01