Αποκομματικοποίηση & εκσυγχρονισμός του κράτους

Πλήρης αποκομματικοποίηση και εκσυγχρονισμός του κράτους, 
για βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, της επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης, τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και όχι ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης για το βόλεμα των κομματικών στρατών. Αποκομματικοποίηση των Πανεπιστημίων, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της δημόσιας τηλεόρασης, των ελεγκτικών μηχανισμών, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, ώστε να αναδειχθούν με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια τα ικανότερα στελέχη. Κανένας κομματικός διορισμός, καμία κομματική προαγωγή.

Κύριος Στρατηγικός Στόχος

«Σταδιακή μετατροπή του αναξιοκρατικού και γραφειοκρατικού κράτους σε ένα πιο ευέλικτο, αξιοκρατικό, ψηφιακό κράτος που θα εξυπηρετεί και δεν θα ταλαιπωρεί τον πολίτη».

Εφαρμόσιμες Πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο προτεινόμενες πολιτικές, που υπηρετούν τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

03