26 Μαρτίου, 2019

Κινητά και οθόνες αφής οδηγούν σε θανατηφόρα ατυχήματα

Ομιλία του Μίλτου Κύρκου στην 12η Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων (ASECAP)

"Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έξαρση των οδικών ατυχημάτων, η οποία οφείλεται στην απόσπαση της προσοχής του οδηγού, με κύρια αιτία τη χρήση κινητών συσκευών και των οθονών αφής. Οι οδικές υποδομές παραμένουν φυσικά ο ακρογωνιαίος λίθος της οδικής ασφάλειας, όμως η αύξηση των προστίμων από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων με στόχο τη μηδενική χρήση είναι ένα σημείο που πρέπει να εστιάσουμε την νομοθεσία για την επίτευξη των νέων στόχων της ΕΕ για το 2030", ανέφερε ο ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος στην ομιλία του κατά την 12η Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων (ASECAP). Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 18 Μαρτίου 2019, υπό την φιλοξενία του, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της ASECAP, Βασίλη Χαλκιά, του Γενικού Γραμματέα Καλλίστρατου Διονέλλη, του Αν. Γενικού Διευθυντή Κινητικότητας και Μεταφορών Μatthew Βaldwin και εκπροσώπων των ευρωπαϊκών φορέων οδικής ασφάλειας. "Η οδική ασφάλεια εξαρτάται από την αποτελεσματική και στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των οδικών υποδομών, του οχήματος και του οδηγού. Χαίρομαι που η ASECAP υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής Vision Zero", συμπλήρωσε ο κ Κύρκος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νέους κανόνες στην Οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας των οχημάτων (2008/96/ΕΚ), ενώ πρόσφατα επετεύχθη προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η αλλαγές στην Οδηγία αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών στα οδικά δίκτυα της ΕΕ μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων ασφάλειας των οδικών υποδομών.

"Οι οδικές μεταφορές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, την απασχόληση ή τη ρύπανση. Αφορούν κυρίως τις 25.000 ζωές που χάνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες που εγκρίναμε στην Επιτροπή Μεταφορών συμβάλουν στο στόχο μείωσης των ατυχημάτων με τη βελτίωση της διαφάνειας και της παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των υποδομών, με τη θέσπιση αξιολογήσεων για ολόκληρο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών και προορατικών διαδικασιών χαρτογράφησης των κινδύνων, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής πέραν του δικτύου ΔΕΔ-Μ και με τη θέσπιση γενικών απαιτήσεων επιδόσεων για τις οδικές σημάνσεις και τις οδικές σηματοδοτήσεις, ώστε να προβλεφθεί ευρεία χρήση συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων συστημάτων κινητικότητας στο εγγύς μέλλον", δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

ASECAP-RoadSafety-2019-27