• Φόροι και εισφορές που δεν θα υπερβαίνουν το 40% του εισοδήματος (για τα μεσαία εισοδήματα)
  • Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων παραγωγικών επενδύσεων και ομάδων αγροτών και στήριξη των εξαγωγών τους
  • Όχι έκτακτες εισφορές αλληλεγγύης για τα μεσαία εισοδήματα
  • Όχι στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τη μεσαία ακίνητη περιουσία - Προτεραιότητα στην εξόφληση δόσεων δανείου πρώτης κατοικίας έναντι πληρωμής ΕΝΦΙΑ
  • Φορολόγηση εντός της Ε.Ε. των πολυεθνικών κολοσσών και κατανομή των εσόδων στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση νεανικών επιχειρήσεων
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών της δικαιοσύνης σχετικά με ζητήματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας με τη σύσταση ειδικού σώματος
  • «Λευκός» Τειρεσίας για τις συνεπείς επιχειρήσεις με άμεση επιστροφή ΦΠΑ χωρίς περαιτέρω ελέγχους - «Τειρεσίας Διαφθοράς» για επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για σκάνδαλα