Διαγενεακή δικαιοσύνη ως πυξίδα για όλες τις οικονομικές και κοινωνικές μας αποφάσεις

Διαγενεακή δικαιοσύνη ως πυξίδα για όλες τις οικονομικές και κοινωνικές μας αποφάσεις ώστε να μπορούν να ζήσουν οι νέοι στην χώρα και να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Πολλοί νέοι σήμερα βρίσκονται σε ακραία φτώχια, είναι άνεργοι, υποαπασχολούνται ή εργάζονται αδήλωτα. Οι πιο μορφωμένοι και ικανοί φεύγουν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να φύγουν στο εξωτερικό. Αν πραγματικά θέλουμε το καλό των συνταξιούχων, πρέπει να βάζουμε πάντα πρώτα τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Χρωστάμε πολλά στη νέα γενιά και πρέπει με γενναιοδωρία να τους δώσουμε πρόσβαση στη σύγχρονη οικονομία, υποστηρίζοντας τα ρίσκα και τον πειραματισμό τους.

Κύριος Στρατηγικός Στόχος

«Δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι νέοι και οι παραγωγικές ηλικίες να έχουν κίνητρα παραμονής ή/και επιστροφής στην Χώρα, καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης οικογένειας».

Εφαρμόσιμες Πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο προτεινόμενες πολιτικές, που υπηρετούν τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

02