• Αξιοκρατία και όχι κομματικοί διορισμοί και κομματικές προαγωγές
  • Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ και απομάκρυνση όσων αποτυγχάνουν σε δύο συνεχείς αξιολογήσεις
  • Αξιολόγηση όλων των δημόσιων δομών και σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων
  • Όχι κομματικές νεολαίες στα πανεπιστήμια - Ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές
  • Κατάργηση των συνδικαλιστικών υπερ-προνομίων - Κήρυξη απεργίας με απόφαση της πλειοψηφίας των εργαζομένων
  • Κατάργηση χαριστικών ρυθμίσεων για τα δάνεια των κομμάτων – Πολίτες, επιχειρήσεις και κόμματα με τους ίδιους κανόνες
  • Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βάση τους καταλόγους που θα συντάσσουν οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων