Σύγχρονη ανοικτή παιδεία χωρίς τις ιδεοληψίες του περασμένου αιώνα

Σύγχρονη ανοικτή παιδεία χωρίς τις ιδεοληψίες του παρελθόντος, με στόχο την εξωστρέφεια, την αριστεία, την καινοτομία. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συμπεριληπτικό χαρακτήρα, με στόχο την καλλιέργεια σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το σεβασμό στον άνθρωπο. Τα Πανεπιστήμια να πάψουν να είναι φέουδα των κομμάτων και να καθιερωθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για προσέλκυση ξένων φοιτητών και ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Κύριος στρατηγικός στόχος

«Παιδεία που θα εστιάζει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και σύγχρονων κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, συμπεριληπτική χωρίς αποκλεισμούς που θα ενισχύει το αίσθημα σεβασμού απέναντι στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον που ζούμε, και που θα παρέχει τα εφόδια για διασύνδεση με τον κόσμο της εργασίας».

Εφαρμόσιμες Πολιτικές

Παρακάτω παρατίθενται με εύληπτο τρόπο προτεινόμενες πολιτικές, που υπηρετούν τον κύριο αλλά και επιμέρους στρατηγικούς στόχους.

04