• Απεξάρτηση από τον άνθρακα έως το 2050 και προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Καθολική εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω» στη διαχείριση απορριμμάτων
  • Διορία μέχρι το 2022 για το κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών και δημιουργία σταθμών βιολογικού καθαρισμού σε όλες τις πόλεις
  • Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων
  • Αυστηρά όρια πυκνότητας τραπεζοκαθισμάτων πλησίον του αιγιαλού σε συνάρτηση με τον πληθυσμό κάθε Δήμου
  • Ειδικοί μειωμένοι συντελεστές δόμησης σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από ιστορικά μνημεία ή μνημεία φυσικού κάλλους
  • Πλήρης απεξάρτηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από τα πλαστικά (δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αθλητικοί χώροι, χώροι εστίασης κ.ά.)