δημόσιο

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Παντελής Αβραμίδης