δημόσιο

Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σπύρος Δανέλλης
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Θανάσης Παναγόπουλος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
123