δημόσιο

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας
Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
12