26 Οκτωβρίου, 2017

Τυφλές κατασχέσεις και σε κοινούς ακατάσχετους λογαριασμούς

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τυφλές κατασχέσεις που πραγματοποιούνται και σε κοινούς ακατάσχετους λογαριασμούς.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία και καταγγελίες, που έχουν περιέλθει στην Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), όπου εμφανώς το Δημόσιο, προκειμένου να παρουσιάσει αύξηση των εσόδων του, προβαίνει ακόμα και σε κατασχέσεις δηλωμένων ακατάσχετων κοινών λογαριασμών, μισθοδοσίας, συντάξεων και επιδομάτων, αψηφώντας τα δικαίωμα που έχουν οι πολίτες για ακατάσχετα ποσά μέχρι του ορίου των 1.250 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών

Θέμα: «Τυφλές κατασχέσεις και σε κοινούς ακατάσχετους λογαριασμούς»

Από στοιχεία και καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), προκύπτει ότι το Δημόσιο μέσω της ΑΑΔΕ, προβαίνει σε κατασχέσεις – συνταξιοδοτικών ακατάσχετων κοινών λογαριασμών.

Το Δημόσιο προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτή την ενέργεια, επικαλείται ότι τα χρηματικά ποσά που κατάσχονται από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τεκμαίρεται ότι ανήκουν κατά ίσα μέρη στους δικαιούχους, κάνοντας εφαρμογή του άρθρ. 4 του ν. 5638/1932.

Ο εν λόγω νόμος θεσπίστηκε προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του συνδικαιούχου που έχει χρέη σε πιστωτή (Δημόσιο) που προβαίνει σε κατάσχεση στα χέρια τρίτου (τράπεζα) και όχι για τη δημιουργία κατάσχεσης ακατάσχετων απαιτήσεων όπως οι μισθοί και οι συντάξεις.

Οι κακές εισπρακτικές πρακτικές που ακολουθούνται από την ΑΑΔΕ με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, αντίκειται με την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 31 παράγ. 1 περίπτωση ε΄ του ΚΕΔΕ, όπου ορίζεται ότι οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα είναι ακατάσχετα. Παράλληλα, στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να δηλώνει έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο μπορεί να καταθέτει ποσά ακατάσχετα μέχρι του ορίου των 1.250 ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από μισθούς συντάξεις επιδόματα, ή αποταμιεύσεις.

Δεδομένου ότι ο δικαιούχος κοινού λογαριασμού που δεν οφείλει στο δημόσιο δεν προστατεύεται επαρκώς αν οι συνδικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο.

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ υιοθετεί πρακτικές που είναι επικίνδυνες για τη διαφύλαξη ζωτικής σημασίας δικαιωμάτων των συμπολιτών μας.

Δεδομένου ότι με αυτές τις πρακτικές οι εξουθενωμένοι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα αξιοπρεπούς επιβίωσης.

Δεδομένου ότι τα δύο πιο πάνω αναφερόμενα νομοθετήματα ρυθμίζουν τελείως διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, προκαλούν σύγχυση στην ερμηνεία τους και τελικά δίνουν το δικαίωμα στις υπηρεσίες του Δημοσίου να λειτουργούν κατά το δοκούν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Τα ακατάσχετα ποσά του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ τελικά χάνουν τον χαρακτήρα του ακατάσχετου;

2) Γιατί στο ν. 4336/2015, αλλά και στις εγκυκλίους και τις ερμηνευτικές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς και ξεκάθαρα το ακατάσχετο για τους συνδικαιούχους που δεν έχουν οφειλές στο Δημοσίο;

3) Με ποιο τρόπο προβλέπετε να λυθεί το θέμα που έχει παρουσιαστεί στους κοινούς ακατάσχετους λογαριασμούς;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου