30 Νοεμβρίου, 2018

Ποιες θα είναι οι 10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, πόσο θα κοστίσουν και από πού θα πληρωθούν;

Ερώτηση προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αμέσως μετά την… πανηγυρική ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο πρόθεσης συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων… αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια, να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων κατά κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες…».

Βέβαια, η πολιτεία θα εξακολουθήσει να καλύπτει την μισθοδοσία των κληρικών με την μορφή επιδότησης προς την εκκλησία ισόποσης με το σημερινό μισθολογικό κόστος.

Επ’ αφορμή των παραπάνω ο βουλευτής με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός, κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία ζητά να πληροφορηθεί για το συγκεκριμένο πλάνο της Κυβέρνησης αναφορικά με αυτές τις προσλήψεις: Ποιοι τομείς θα καλυφθούν, τι ειδικότητες θα αφορούν και τι κατηγορίες εκπαίδευσης; Πότε θα γίνουν και σε τι ποσό υπολογίζεται το κόστος, που θα προκύψει από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα προσληφθούν; Και, τέλος, πώς θα καλυφθεί το επιπλέον αυτό κόστος, δεδομένου ότι η μισθοδοσία των κληρικών θα συνεχίσει να γίνεται από το κράτος; Υπάρχουν σκέψεις να «μπει χέρι» στο «μαξιλάρι» ασφαλείας των 26,6 δισ. ευρώ, που προορίζονταν ως επιπλέον εγγύηση για τις αγορές;

Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Ποιες θα είναι οι 10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση;

Από την υπ’ αρ. 28985/2018/1/2018/5-11-2018 έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική υπ’ αρ. 2572/17-10-2018 ερώτησή μας με θέμα «Διαφύλαξη του κύρους και της αποτελεσματικότητας του ΑΣΕΠ» προκύπτει ότι συνολικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες προσλήψεων που αφορούσαν σε 12.995 θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) εκ των οποίων οι 148 ήταν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (μόλις 1%), 2.021 ΠΕ (μόλις 15%), 487 ΤΕ (4%), 4.507 ΔΕ (35%) και 5.832 ΥΕ (45%). Σημειώνεται, ότι στα στοιχεία αυτά δεν έχουν περιληφθεί οι 1.200 θέσεις επικουρικού προσωπικού υγείας, για τις οποίες ήδη έχει ψηφισθεί ειδική διάταξη αλλά δεν έχει περιέλθει ακόμη στο ΑΣΕΠ σχετικό αίτημα. Όσον αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στις 31.10.2018 εκκρεμούσαν στο ΑΣΕΠ προς έγκριση 258 Ανακοινώσεις διαφόρων φορέων που αφορούν την πλήρωση 3.419 συνολικά θέσεων εκ των οποίων 263 ΠΕ (μόλις 8%), 120 ΤΕ (3%), 1.363 ΔΕ (40%) και 1.673 ΥΕ (49%), ενώ ελέγχονται πίνακες κατάταξης και προσληπτέων, που οι φορείς έχουν αποστείλει και εξετάζονται 303 σχετικές ενστάσεις που έχουν υποβληθεί.

Λίγο αργότερα, στις 07/11/2018 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο πρόθεσης συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, δήλωσε μεταξύ άλλων «Με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων… αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια, να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων κατά κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες, δηλ. ανάγκες του κοινωνικού κράτους (γιατρούς, εκπαιδευτικούς).». Επιπλέον, όσον αφορά στη μισθοδοσία των κληρικών ανέφερε ότι η πολιτεία θα αναλάβει την υποχρέωση επιδότησης προς την εκκλησία συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό και η οποία θα αντιστοιχεί στο σημερινό μισθολογικό κόστος προσαρμοζόμενο αναλόγως.

Δεδομένου ότι από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι έως τώρα οι προσλήψεις ΠΕ αντιπροσωπεύουν το μικρότερο ποσοστό επί του συνόλου των προσλήψεων, καθώς ανέρχονται μόλις στο 15% θέσεων τακτικού προσωπικού και στο 8% θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δημιουργούνται ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με το είδος των προσλήψεων στις οποίες προτίθεται να προβεί εφόσον «απελευθερωθούν» οι 10.000 θέσεις των κληρικών.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο της Κυβέρνησης όσον αφορά στις συγκεκριμένες προσλήψεις; Ποιους συγκεκριμένους τομείς θα αφορούν και πώς θα κατανεμηθούν σε αυτούς;

2. Τι ειδικότητες θα αφορούν αυτές οι προσλήψεις και τι κατηγορίες εκπαίδευσης υπαλλήλων; Ποια θα είναι η συγκεκριμένη κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και κατηγορία;

3. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος χρονικός προγραμματισμός της Κυβέρνησης για τις εν λόγω προσλήψεις;

4. Σε τι ποσό υπολογίζεται το επιπλέον κόστος που θα προκύψει από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα προσληφθούν, δεδομένου ότι η μισθοδοσία των κληρικών θα συνεχίσει να γίνεται από το κράτος καθώς θα αλλάξει μόνο ο τρόπος χορήγησής της προς την Εκκλησία και όχι το ποσό που το κράτος θα υποχρεούται να διαθέτει για τον συγκεκριμένο σκοπό, και από πού θα αντληθεί το ποσόν αυτό; Σκοπεύετε να το καλύψετε από το «μαξιλάρι» ασφαλείας των 26,6 δισ. ευρώ που προορίζονταν ως επιπλέον εγγύηση για τις αγορές και αντ’ αυτού έχετε ήδη αρχίσει να τα ξοδεύετε προς άλλους σκοπούς;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών