2 Νοεμβρίου, 2018

Ελεγκτικό Συνέδριο: ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής είναι το κράτος!

Ερώτηση Γ. Αμυρά προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών

Το κράτος εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση «Έλεγχος των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους» του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι οφειλές του αυξήθηκαν κατά 306 εκατ. ευρώ από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 3.036 δισεκ. ευρώ.

Μεγαλύτερη οφειλή είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων (1,062 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης με οφειλές 876 εκατ. ευρώ. 255 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρωταθλήτρια στη δημιουργία χρεών την Περιφέρεια Αττικής.

Οι λόγοι διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ποικίλουν σύμφωνα με την έκθεση. Παρατηρούνται εξωπραγματικοί προϋπολογισμοί, έλλειψη οργανωμένων εσωτερικών διαδικασιών αλλά και μη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ τους.

Τον Αύγουστο του 2018 μεταφέρθηκε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η τελευταία χρηματοδότηση για την καταβολή οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ, που εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και οι φορείς πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως τα τέλη του 2018, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα.

Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο βουλευτής ρωτά τους Υπουργούς μεταξύ άλλων, πώς σκοπεύουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις, αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και σταθερή λειτουργία αυτών και κατ’ επέκταση της αγοράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ξεπέρασαν τα 3 δις οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Οι αιτίες πίσω από τα χρέη

Το κράτος εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι οφειλές του ως τα τέλη Αυγούστου έφτασαν τα 3.036 δισεκ. από 2.73 δισεκ. ευρώ που ήταν στα τέλη Ιουλίου, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 306 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των οφειλών 130 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία, 255 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρωταθλήτρια στη δημιουργία χρεών την Περιφέρεια Αττικής, 876 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 262 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ, 396 εκατομμύρια είναι οι οφειλές των νοσοκομείων, 317 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα και 1,062 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Όπως προκύπτει από την σύνοψη του Ελέγχου των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους (24-5-2018), λόγοι διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελούν μεταξύ άλλων, η πολυνομία, οι εξωπραγματικοί προϋπολογισμοί, οι απευθείας αναθέσεις, η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και οι έλλειψη οργανωμένων εσωτερικών διαδικασιών, η χρονοβόρα και γραφειοκρατική μετακύλιση δαπανών παρελθόντων ετών, η καθυστερημένη διεκπεραίωση χρηματικών ενταλμάτων λόγω μη προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών αλλά και η μη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ τους.

Τον Αύγουστο του 2018 μεταφέρθηκε στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η τελευταία χρηματοδότηση για την καταβολή οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ που εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η προθεσμία για την απορρόφηση της χρηματοδότησης αυτής παρατάθηκε ως το Δεκέμβριο του 2018. Στον Προϋπολογισμό δεν υπήρχε η δέσμευση εξόφλησης υπήρχε μόνον η εκτίμηση ότι οι φορείς πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως τα τέλη του 2018, μετά και το 1 δισ. ευρώ που τους δόθηκε τον Αύγουστο για την αποπληρωμή τους.

Η σώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί μείζον πρόβλημα και χρόνια παθογένεια του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας, με άμεσες αρνητικές επιδράσεις τόσο στην εγχώρια αγορά καθώς πλήττει τη ρευστότητα της όσο και στην αξιοπιστία της χώρας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιο είναι το σχέδιο απορρόφησης της χρηματοδότησης, που εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας;

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τις επιχειρήσεις, αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και σταθερή λειτουργία αυτών και κατ’ επέκταση της αγοράς;

3. Ποιες προβλέπονται να είναι οι νομοθετικές και διαδικαστικές ενέργειες της Κυβέρνησης προκειμένου να μειωθεί η σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών;

4. Με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπισθούν σε συνολική βάση από τα αρμόδια Υπουργεία, οι αιτίες διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών , όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας