12 Νοεμβρίου, 2018

Το «ξεχείλωμα» του ενιαίου μισθολογίου προκαλεί ζητήματα ισότητας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με αφορμή την επιλογή της Κυβέρνησης να χορηγήσει προσωπική διαφορά από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, στην ΕΛΣΤΑΤ, στην ΑΑΔΕ και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2011, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο, και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Μ. Ξενογιαννακοπούλου.

Κατά την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου υπήρξε πρόβλεψη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς για τους δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου η αρχική μισθολογική μείωση λόγω της κατάργησης των επιδομάτων, να μην ξεπερνά το 25% για κανέναν υπάλληλο. Το σκεπτικό πίσω από τη θέσπιση της προσωπικής διαφοράς ήταν να μη μειωθεί απότομα και υπέρμετρα ο μισθός των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων. Τώρα με βασικό επιχείρημα την ισότητα μεταξύ υπαλλήλων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα (νεοπροσληφθέντων και παλαιών) η Κυβέρνηση φέρνει συγκαλυμμένα επιδόματα.

Ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχει δημιουργηθεί όντως ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και αφορά στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους με υψηλά προσόντα που αμείβονται με μόλις 700-800 ευρώ και τελικά οδηγούνται σε παραίτηση και αναζήτηση άλλης εργασίας. Είναι όμως, όπως επισημαίνει, ζωτικής σημασίας να υπάρξει εξορθολογισμός των αμοιβών λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και το έργο το οποίο επιτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο βουλευτής ζητά ενημέρωση από τους κ.κ. Υπουργούς για το πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ισότητας που εγείρεται σχετικά με τη θέσπιση προσωπικής διαφοράς και στους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πέραν εκείνων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους με υψηλά προσόντα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με συγκαλυμμένα επιδόματα αντί για εξορθολογισμό αμοιβών με βάση τα προσόντα και την απόδοση

Το ενιαίο μισθολόγιο θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τον ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», ενώ στη συνέχεια με τον ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» επήλθαν αλλαγές στην «αρχιτεκτονική» του.

Αναμφισβήτητα το σκεπτικό του ενιαίου μισθολογίου ήταν στη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που είχαν προκληθεί από την αποσπασματική καθιέρωση, με πελατειακή λογική, μιας πληθώρας επιδομάτων στα Υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου. Ωστόσο, στην πράξη δεν έγινε άμεση και πλήρης εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, καθώς υπήρξε πρόβλεψη της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς για τους δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου η αρχική μισθολογική μείωση λόγω της κατάργησης των επιδομάτων, να μην ξεπερνά το 25% για κανέναν υπάλληλο. Το σκεπτικό πίσω από τη θέσπιση της προσωπικής διαφοράς ήταν να μη μειωθεί απότομα και υπέρμετρα ο μισθός των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων.

Πρόσφατα με τον ν.4569/2018 «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις» ψηφίστηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 θα χορηγείται η προσωπική διαφορά, που είχε προκύψει από την εφαρμογή των ενιαίων μισθολογίων των ετών 2011 και 2015 σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, στην ΕΛΣΤΑΤ, στην ΑΑΔΕ και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως διοικητικό προσωπικό ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση βασικό επιχείρημα για την ψήφιση της διάταξης προβάλλεται η ισότητα μεταξύ υπαλλήλων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα.

Η νομοθέτηση της εν λόγω διάταξης, προκάλεσε όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση λοιπών εργαζομένων στο Δημόσιο, με πρώτους τους δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι προέβησαν σε απεργία στις 25 Οκτωβρίου 2018, ζητώντας, μεταξύ άλλων «Παρόμοια με αυτή των Εφοριακών ρύθμιση για να χορηγηθεί προσωπική διαφορά σε όσους διορίστηκαν από 1/11/2011».

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχει δημιουργηθεί όντως ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και αφορά στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους με υψηλά προσόντα (μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς τίτλους) οι οποίοι λαμβάνουν μισθό μόλις στο επίπεδο των 700-800 ευρώ και τελικώς παραιτούνται οδηγούμενοι σε αναζήτηση εργασίας ακόμα και στο εξωτερικό. Αντί όμως η Κυβέρνηση να επαναφέρει «λύσεις» οι οποίες οδηγούν σε προβληματικές καταστάσεις με προσωπικές διαφορές και συγκαλυμμένα επιδόματα, είναι απαραίτητο να υπάρξει εξορθολογισμός των αμοιβών με απόδοση των υψηλότερων στους υπαλλήλους με υψηλά προσόντα και ανάλογες πάντα με το έργο το οποίο επιτελούν. Επιπλέον, θα πρέπει να επανεξεταστεί η σύνδεση της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που άλλωστε υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Ο εξορθολογισμός των αμοιβών, όμως, δεν πρέπει να συγχέεται σε καμιά περίπτωση με την προσωπική διαφορά και να οδηγήσει στο «ξεχείλωμα» του ενιαίου μισθολογίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός για την προσπάθεια της Κυβέρνησης να επαναφέρει συγκαλυμμένα συντεχνιακές πρακτικές προηγούμενων ετών ενώ τίθενται και εν αμφιβόλω οι προθέσεις της Κυβέρνησης να διατηρήσει το ενιαίο μισθολόγιο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα ισότητας που εγείρεται σχετικά με τη θέσπιση προσωπικής διαφοράς και στους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πέραν εκείνων του Υπουργείου Οικονομικών;

2. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους με υψηλά προσόντα και ειδικά τους νεοπροσληφθέντες, οι οποίοι τελικώς παραιτούνται λόγω των χαμηλών αμοιβών;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής