13 Νοεμβρίου, 2018

Χιλιάδες προσλήψεις, χαμηλά κριτήρια, «φωτογραφικές» προκηρύξεις Γραμματέων

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΑΣΕΠ σχετικά με τις προσλήψεις στο δημόσιο, που ξεπερνούν τις 16 χιλιάδες μόνο το 2018 και για τις «φωτογραφικές» προκηρύξεις γραμματέων υπουργείων που φτάνουν σε ποσοστό 32% ή αλλιώς 1 στις 3. Επιπλέον, μόνο το 15% θέσεων τακτικού προσωπικού που προκηρύχτηκαν είναι ΠΕ, ενώ αντίστοιχα για τις θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι μόλις 7,7%. Όσον αφορά, το περίφημο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πρακτικά παραμένει ανενεργό.

Από την έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του αντιπροέδρου του Ποταμιού και γραμματέα της Κ.Ο Γιώργου Μαυρωτά προκύπτει ότι συνολικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες προσλήψεων που αφορούσαν σε 12.995 θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) εκ των οποίων οι 148 ήταν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 2.021 ΠΕ – μόλις 15% - , 487 ΤΕ, 4.507 ΔΕ και 5.832 ΥΕ. Σημειώνεται, ότι στα στοιχεία αυτά δεν έχουν περιληφθεί οι 1.200 θέσεις επικουρικού προσωπικού υγείας, για τις οποίες ήδη έχει ψηφισθεί ειδική διάταξη αλλά δεν έχει περιέλθει ακόμη στο ΑΣΕΠ σχετικό αίτημα.

Όσον αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στις 31.10.2018 εκκρεμούσαν στο ΑΣΕΠ προς έγκριση 258 Ανακοινώσεις διαφόρων φορέων που αφορούν την πλήρωση 3.419 συνολικά θέσεων εκ των οποίων μόνο 263 ΠΕ – ποσοστό 7,7% - 120 ΤΕ, 1.363 ΔΕ και 1.673 ΥΕ, ενώ ελέγχει πίνακες κατάταξης και προσληπτέων, που οι φορείς έχουν αποστείλει και εξετάζει 303 σχετικές ενστάσεις που έχουν υποβληθεί.

Σχετικά με την επιλογή στελεχών του δημοσίου, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι από τις 69 συνολικά προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 69 θέσεων Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεαρχών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων η διαδικασία πλήρωσης από το ΕΣΕΔ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει επιλεγεί κανένας ακόμα υποψήφιος. Ακόμα προκύπτει ότι από τις 69 προκηρύξεις οι 19 ήταν «φωτογραφικές» και επαναπροκηρύχτηκαν και αναμένεται η εκ νέου έκδοση τριών (3) ακόμη προσκλήσεων.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης, όπου μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 34 προκηρύξεις για την πλήρωση 395 θέσεων ευθύνης Διεύθυνσης σε διάφορα Υπουργεία, χωρίς ακόμα να έχει επιλεγεί κανένας υποψήφιος.

Σημειώνεται, ότι μέχρι σήμερα (5-11-18) στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης έχουν εγγραφεί 2.862 υποψήφιοι και για 2.185 εξ αυτών έχουν αποσταλεί στο ΑΣΕΠ από τις αρμόδιες διευθύνσεις βεβαιώσεις πιστοποίησης των στοιχείων των υποψηφίων.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γ. Μαυρωτά:

μαυρωτάς

Διαβάστε την απάντηση του ΑΣΕΠ εδώ.

Σχετικά