13 Νοεμβρίου, 2018

Σε απόγνωση οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρίες

Ερώτηση προς την Υπoυργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με αφορμή τις χρονίζουσες οικονομικές εκκρεμότητες εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ και της Πρόνοιας προς τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), που στηρίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση, κινητικές, αισθητηριακές και ψυχικές αναπηρίες ή διαταραχές, που έχουν φέρει τις δομές αυτές σε δεινή θέση, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού, Γ. Μαυρωτάς, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Αχτσιόγλου.

Ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει, πως παρά την ύπαρξη πλήρους νομοθετικού πλαισίου που πρoβλέπει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Σ.Υ.Δ., με ευθύνη της Κυβέρνησης υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για την παύση λειτουργίας πολλών εξ αυτών. Συγκεκριμένα, εκκρεμούν οι οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα νοσήλια-τροφεία από 1/1/2016 και μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων με τις Σ.Υ.Δ., αλλά και η καταβολή των νοσηλίων-τροφείων στους ανασφάλιστους από την Πρόνοια. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η τραγική εισήγηση του ΕΟΠΥΥ για μείωση κατά 50% του προϋπολογισμού των ΣΥΔ.

Η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στα άτομα με αναπηρίες επιβεβαιώνει ότι θυσιάζονται στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης ακόμα και τα δικαιώματα των ευπαθών ομάδων, καταργώντας την στενή έννοια του κράτους πρόνοιας.

Ο βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, ζητά ενημέρωση από την Υπουργό, κα. Ε. Αχτσιόγλου, για το πότε προβλέπεται η εξόφληση των εκκρεμών οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις Σ.Υ.Δ. για το έτος 2016, καθώς και το λόγο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, από το 2014, η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής των σχετικών νοσηλίων-τροφείων για τους ανασφάλιστους από την Πρόνοια. Τέλος, ο κ. Μαυρωτάς θέτει το καίριο ζήτημα της περικοπής κατά 50% της χρηματοδότησης των Σ.Υ.Δ και πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, που θα προκύψουν λόγω της περικοπής της χρηματοδότησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπoυργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Καταβολή εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Πρόνοιας των οφειλόμενων Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης»

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν δομές για τη διαβίωση/κατοικία - και όχι την «κλειστή περίθαλψη»- ατόμων με νοητική υστέρηση, κινητικές, αισθητηριακές και ψυχικές αναπηρίες ή διαταραχές. Αποτελούν ολοκληρωμένο σύστημα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς το σύνολο των επιστημονικών και οργανωμένων υπηρεσιών που παρέχουν έχουν ως σκοπό τη διατήρηση του αναφαίρετου δικαιώματος της ανεξάρτητης διαβίωσης κάθε ατόμου. Παράλληλα στοχεύουν στη μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την κοινωνική τους ένταξη, ώστε να διαβιούν αυτόνομα και ενεργά μέσα στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό τα άτομα με αναπηρίες και διαταραχές δεν περιθωριοποιούνται, ούτε ιδρυματοποιούνται.

Με την ΚΥΑ Π36/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ 3394/2007 (ΦΕΚ 74/Β’/2007) καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Σ.Υ.Δ. Από το 2009, πανελλαδικά, λειτουργούν περίπου ογδόντα (80) Σ.Υ.Δ. οι οποίες από την αρχή της λειτουργίας τους έως και το 2014, χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), ενώ από το 2014 και μετά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους με κύριο πάροχο τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε ειδικό νοσήλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011) και το άρθρο 46, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Σ.Υ.Δ. Η δαπάνη του νοσηλίου για την κάλυψη αυτών των αναγκών, ορίστηκε με την ΚΥΑ Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/γπ26275/1048/2014 (ΦΕΚ 172/Β’/30-1-14), ενώ περαιτέρω διευκρινίσεις για την καταβολή του δίνονται στο άρθρο 48 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014).

Συγκεκριμένα το ειδικό αυτό νοσήλιο - τροφείο καταβάλλεται:

α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν,

β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και,

γ) από την Πρόνοια Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/γπ26275/1048/2014.
Ακολούθησε νομοθετικά η δημοσίευση της ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β'2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012 Β'1233), ΕΜΠ5/2012 (Β'3054) και 55471/2013 (Β'1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει», που τροποποιεί το άρθρο 18 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.). Με αυτή την ΚΥΑ λύθηκε το θέμα της υπογραφής συμβάσεων των Σ.Υ.Δ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την καταβολή του Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου.

Επιπλέον δε με την ΚΥΑ A1β/Γ.Π. οικ.: 12298/2016 «Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΦΕΚ 81/17-2-2016) λύθηκε και το πρακτικό θέμα για τη διαπραγμάτευση με όλους τους συμβαλλομένους παρόχους για τις αμοιβές και τους όρους των Συμβάσεων του Οργανισμού.

Ενώ όμως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση με τους φορείς που λειτουργούν ως Σ.Υ.Δ, δεν έχει αποδώσει στο σύνολό τους τα οφειλόμενα νοσήλια-τροφεία από 1/1/2016 και μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παρά την εξ΄αρχής ρητή δέσμευση για την άμεση αποπληρωμή εκ μέρους του, του οφειλόμενου από το 2016 Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου για κάθε διαμένοντα σε Σ.Υ.Δ. που υπέγραψε σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Και ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανάρτησε στο Διαδίκτυο την με αρ. πρωτ. ΔΑ3Β/113/οικ.50199/11-12-2017 εγκύκλιο που αφορά στην τροποποίηση των οδηγιών εκκαθάρισης για τις Σ.Υ.Δ., το πρόβλημα εξακολουθεί εν μέρει να υφίσταται.

Περαιτέρω, η νομοθετική πρόβλεψη για καταβολή στους ανασφάλιστους (την πλέον ευάλωτη ομάδα ασθενών) του σχετικού νοσήλιου-τροφείου από την Πρόνοια, παραμένει σε αδράνεια, και οι σχετικές οφειλές στις Σ.Υ.Δ. εκκρεμείς.

Επιπλέον προκαλεί εύλογη ανησυχία στα άτομα με αναπηρία ή διαταραχές και στις οικογένειές τους, η εισήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μείωση κατά 50% του προϋπολογισμού των Σ.Υ.Δ. και συγκεκριμένα από τα 7 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί το 2014 σε μόλις 3,5 εκατ.(1,75 εκ. για το εξάμηνο) το 2018.

Η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στα άτομα αυτά επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση θυσιάζει στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης ακόμα και τα δικαιώματα των πιο ευπαθών ομάδων, καταργώντας κάθε έννοια κράτους πρόνοιας.

Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Σ.Υ.Δ. υπάρχει, εν τούτοις οι εκκρεμότητες εκ μέρους της Πολιτείας την καθιστούν υπεύθυνη για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, με κίνδυνο ακόμα και την παύση της λειτουργίας πολλών εξ αυτών.

Επειδή ήδη κάποιες Σ.Υ.Δ., λόγω των συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων, έχουν κλείσει ή κινδυνεύουν να κλείσουν.

Επειδή η αδιαφορία για τα άτομα με αναπηρία -και δη των ανασφάλιστων- τα εξωθεί τα ίδια και τις οικογένειές τους σε οικονομικό αδιέξοδο και κοινωνικό αποκλεισμό.

Δεδομένου ότι η Πολιτεία οφείλει και θα έπρεπε να στέκεται δίπλα σ’ αυτήν την ευπαθή ομάδα και να εξασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωμα τους για ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Πότε προβλέπεται η εξόφληση των εκκρεμών οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις Σ.Υ.Δ. για το έτος 2016;

2. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, από το 2014, η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής των σχετικών νοσηλίων-τροφείων για τους ανασφάλιστους από την Πρόνοια; Τι προτίθεστε να πράξετε και με ποιο χρονικό ορίζοντα; Πως καλύπτετε ή θα καλύψετε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τους ανασφάλιστους ασθενείς που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα προκειμένου να μην περικοπεί, και δη κατά 50%, η χρηματοδότηση των Σ.Υ.Δ; Πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν λόγω της περικοπής της χρηματοδότησης;

4. Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει για την εκ νέου ένταξη της χρηματοδότησης των Σ.Υ.Δ. στο Ε.Σ.Π.Α;

5. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του θεσμού των Σ.Υ.Δ., ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και να διευρυνθεί το σημαντικό έργο που επιτελούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής