13 Νοεμβρίου, 2018

Πειραγμένα κοντέρ και άφεση αμαρτιών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Την προστασία των ανυποψίαστων καταναλωτών από επιτήδειους εμπόρους, που πουλάνε μεταχειρισμένα οχήματα με «πειραγμένα» κοντέρ, ζητά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Yπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη.

Ο Γιώργος Αμυράς επισημαίνει, ότι μετά την πρόσφατη εγκύκλιο (60424/684/10-09-2018), που έστειλε το Yπουργείο Μεταφορών προς όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας, όχι μόνο δεν τιμωρούνται οι παραβάτες που παραποιούν τους οδομετρητές των οχημάτων τους, αλλά τους δίνεται και «άφεση» αμαρτιών, αρκεί να «γυρίσουν» σωστά το κοντέρ, έστω με ένα χιλιόμετρο διαφορά από τον προηγούμενο έλεγχο.

Το πρόβλημα με αυτή την εγκύκλιο είναι ότι απαλλάσσει από την καταγραφή της «Σοβαρής Έλλειψης» τις περιπτώσεις που τα αυτοκίνητα ή οι μοτοσυκλέτες έχουν παλαιού τύπου αναλογικό 5ψήφιο οδομετρητή, ο οποίος έχει μηδενιστεί και επανεκκινηθεί, καθώς και όταν έχει γίνει αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με νέο η μεταχειρισμένο, που έχει λογικά διαφορετικές ενδείξεις με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση στο ΚΤΕΟ την απόδειξη αγοράς και τοποθέτησής του. Έτσι, στο όχημα καταγράφεται μόνο παρατήρηση και όχι έλλειψη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραποίηση, επανεκκίνηση ή αντικατάσταση οδομετρητή οχημάτων

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 49372/3352 (ΦΕΚ 2726/Β/2017) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8 της οδηγίας 2014/45/ΕΚ), κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ «… Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με σκοπό τη μείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραμμένης από όχημα απόστασης, η παραποίηση αυτή επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις.»

Σύμφωνα όμως με την 60424/684/10-09-2018 σχετική εγκύκλιο που έστειλε σε όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζεται ότι «… Στα πλαίσια εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ: α) Για οχήματα πλην δίκυκλων μοτοσυκλετών σε περίπτωση διαπίστωσης μικρότερου αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων σε σχέση µε τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο θα σημειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου (κωδ. 7.11.a) της (1) σχετ. Για την διαδικασία επανελέγχου του οχήματος και την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχός του πρέπει να το προσκομίσει σε ΚΤΕΟ µε αναγραφόμενο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων μεγαλύτερο από αυτόν του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. β) Για δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε περίπτωση διαπίστωσης μικρότερου αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων σε σχέση µε τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο θα σημειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου 1402 «Ελλείψεις ̟που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» της (2) σχετ. Για την διαδικασία επανελέγχου και την αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης ο κάτοχος της δίκυκλης μοτοσυκλέτας πρέπει να την προσκομίσει σε ΚΤΕΟ µε αναγραφόμενο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων µμεγαλύτερο από αυτόν του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.»

Διευκρινίζεται με λίγα λόγια πως αν οι ελεγκτές διαπιστώσουν ανακολουθία στα χιλιόμετρα του κοντέρ το όχημα θα κόβεται και θα σημειώνεται «Σοβαρή Έλλειψη» γεγονός που δίνει στον κάτοχο του οχήματος το χρονικό περιθώριο για επανέλεγχο με διορθωμένα τα στοιχεία που αναγράφει το κοντέρ του οχήματος. Ωστόσο οι ελεγκτές για να διαπιστώσουν αν κάποιο όχημα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα έχουν στην διάθεσή τους μόνο τα χιλιόμετρα που αναγράφονταν στο κοντέρ κατά τον προηγούμενο έλεγχο και όχι για όλους τους ελέγχους που μπορεί να έχει πραγματοποιήσει το όχημα στα ΚΤΕΟ. Αν δηλαδή κατά τον έλεγχο σε κάποιο όχημα φαίνεται ότι έχει διανύσει 110.000 χλμ και στον προ δύο χρόνια έλεγχό του είχε καταχωρηθεί στο σύστημα με διανυθέντα 150.000 χλμ για να περάσει τον επανέλεγχο λόγω «Σοβαρής Έλλειψης» θα πρέπει το κοντέρ του οχήματος να αναγράφει 150.001 χλμ.

Το νέο στοιχείο που προκύπτει από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι ότι απαλλάσσει από την καταγραφή της «Σοβαρής Έλλειψης» τις περιπτώσεις που τα αυτοκίνητα ή οι μοτοσυκλέτες έχουν παλαιού τύπου αναλογικό 5ψήφιο οδομετρητή ο οποίος έχει μηδενιστεί και επανεκκινηθεί, καθώς και όταν έχει γίνει αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με νέο η μεταχειρισμένο που έχει λογικά διαφορετικές ενδείξεις με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση στο ΚΤΕΟ την απόδειξη αγοράς και τοποθέτησής του. Έτσι στο όχημα καταγράφεται μόνο παρατήρηση και όχι έλλειψη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Με ποιο τρόπο, μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου, επισύρονται «…αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις» κατά τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 49372/3352, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε όχημα παραποίηση του οδομετρητή του;

2. Με ποιο τρόπο προστατεύετε τους ανυποψίαστους καταναλωτές από επιτήδειους εμπόρους που πουλάνε μεταχειρισμένα οχήματα με «πειραγμένα» κοντέρ;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθηνών