3 Δεκεμβρίου, 2018

Ακόμη χωρίς σχολείο οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στον Ωρωπό

Ερώτηση Γ. Μαυρωτά προς τους Υπουργούς: Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Χαρίτση, σχετικά με την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ωρωπού (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Μετά την ίδρυση της εν λόγω σχολικής μονάδας στις 20 Ιουλίου 2018, έχουν δυστυχώς προκύψει προβλήματα τόσο όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που είχαν παραχωρηθεί από τον Δήμο Ωρωπού για τη λειτουργία του, όσο και στην πλήρωση της θέσης του Διευθυντή, καθώς η πρώτη προκήρυξη απέβη άκαρπη, κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία της.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 35 παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού, περιμένουν με αγωνία να δοθεί μια λύση, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους χωρίς περιττή ταλαιπωρία όπως όλοι οι άλλοι μαθητές.

Επειδή βασική προτεραιότητα της Πολιτείας πρέπει να είναι η μέριμνα σε όλους τους τομείς και δη σε αυτόν της Παιδείας αναφορικά με τις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ο κ. Μαυρωτάς ερωτά τους κ.κ. Υπουργούς, πότε αναμένεται να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν με το ΕΝΕΕΓΥΛ Ωρωπού, πότε εκτιμάται η έναρξη λειτουργίας του, αλλά και μέχρι τότε με ποιον τρόπο θα καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της περιοχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον: α) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ωρωπού»

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.118931/Δ3/20-7-2018 ΚΥΑ «Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019» (ΦΕΚ 2956/Β’/20-07-2018), αποφασίστηκε η ίδρυση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ωρωπού (ΕΝΕΕΓΥΛ), δημιουργώντας ελπίδες στους μαθητές με ειδικές ανάγκες στην περιοχή και στις οικογένειές τους.

Όμως η έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς δεν βρήκε το ΕΝΕΕΓΥΛ Ωρωπού σε λειτουργία. Μετά την πρώτη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή για την εν λόγω σχολική μονάδα, που εκδόθηκε με το με αρ. πρωτ. 17502/12-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και η οποία απέβη άκαρπη, ακολούθησε η με αρ. πρωτ. 19333/05-11-2018 επαναπροκήρυξη της θέσης, με τη διαδικασία επιλογής να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδρυση του σχολείου στηρίχτηκε στην υπ. αριθμ 277/2017 Απόφαση του Δήμου Ωρωπού ότι υπάρχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις (αυτές του 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού) που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό, όπως και οι αναγκαίες πιστώσεις για τις απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία του.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια προβλήματα έχουν προκύψει σε σχέση με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων από τον Δήμο Ωρωπού με σκοπό την λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου στην Σκάλα Ωρωπού; Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την επίλυσή τους;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κάλυψη των λειτουργικών κενών του σχολείου από διδακτικό προσωπικό; Πόσοι εκπαιδευτικοί και σε ποιές ειδικότητες, προβλέπονται για την πλήρη λειτουργία του;

3.Πότε εκτιμάται η έναρξη λειτουργίας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ωρωπού και με ποιόν τρόπο θα καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες της περιοχής μέχρι τότε;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής