22 Μαρτίου, 2018

3,135 δις ευρώ οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου!

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, το οποίο τον Ιανουάριο του 2018 κατεγράφη από το Γ.Λ.Κ στα 3,135 δις ευρώ, ενώ τα καταβληθέντα στους δικαιούχους τον ίδιο μήνα ήταν μόλις 62 εκατ. ευρώ.

Παρά τις δεσμεύσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 2,443 δις ευρώ μέχρι το τέλος του προγράμματος, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ύψους 692 εκατ. ευρώ που προστίθενται, καθώς και οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν προς τρίτους, μετά την παρέλευση των 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής, δεν συνάδουν με τα προβλεπόμενα ταμειακά διαθέσιμα και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, με κίνδυνο οι συνέπειες για την χώρα μας να καθίστανται απρόβλεπτες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «3,135 δις ευρώ οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου!»

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ), οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς φυσικά και νομικά πρόσωπα τον Ιανουάριο του 2018, ανήλθαν στα 3,135 δις ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς τελωνειακές υποθέσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη, πλοία, κ.λπ. Το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του συνολικού ποσού (3,135 δις ευρώ), κατέβαλε στους δικαιούχους τον Ιανουάριο του 2018 μόλις 62 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ανέρχονται στα 2,44 δις ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 692 εκατ. ευρώ.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης απάντησε από το βήμα της Βουλής ότι «δεσμεύεται για μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου (Γενικής Κυβέρνησης) χρηματικού ποσού ύψους 2,443 δις ευρώ, μέχρι το τέλος του προγράμματος», όπως άλλωστε προβλέπεται και από το ισχύον μνημόνιο. Δεν έκανε ωστόσο καμία αναφορά για τα 692 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις επιστροφές φόρων, για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ), καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν προς τρίτους (εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), μετά την παρέλευση των 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα ταμειακά διαθέσιμα δεν φαίνεται ότι επαρκούν για την πλήρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου (Γενικής Κυβέρνησης), αλλά και των οφειλών επιστροφής φόρων.

Δεδομένου ότι παρόμοιες δεσμεύσεις για την πλήρη εκκαθάριση και αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και τις επιστροφές φόρων, έχουν γίνει και στο παρελθόν (τέλος του 2016 και Ιούνιο του 2017).

Δεδομένου ότι πέραν του συνόλου των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι το τέλος της δανειακής σύμβασης, θα δημιουργηθούν και νέες οφειλές, οι οποίες θα οφείλονται στην παρέλευση των 90ημερών από την ημερομηνία οφειλής, οπότε και θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Δεδομένου ότι η περαιτέρω καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά το πέρας της δανειακής σύμβασης, δημιουργεί απρόβλεπτες συνέπειες για τους οικονομικούς σχεδιασμούς της χώρας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιοι οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου για την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών (2,443 δις ευρώ της Γενικής Κυβέρνησης και 692 εκατ. ευρώ επιστροφές φόρων), καθώς και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν μετά την παρέλευση των 90ημερών από την ημερομηνία οφειλής, μέχρι τον Ιούλιο του 2018;

2) Ποια προβλέπεται ότι θα είναι τα ταμειακά διαθέσιμα μέχρι το τέλος του Προγράμματος; Θα επαρκούν για την αποπληρωμή και εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς να θιγούν δαπάνες οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα για τους πολίτες (συντάξεις, υγεία, παιδεία κοινωνική πρόνοια);

3) Τι σχεδιασμός υπάρχει από πλευράς σας για την περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω του σύντομου χρονικό διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι τον Ιούλιο του 2018;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου