5 Δεκεμβρίου, 2018

Η μάστιγα των παραβόλων

Ερώτηση Γρ. Ψαριανού προς τον Υπουργό Οικονομικών

Σαν να μην ήταν ήδη υπεραρκετοί οι φόροι, άμεσοι και έμμεσοι, που συλλέγονται τα τελευταία χρόνια, κυρίως από την χειμαζόμενη μεσαία τάξη, για να επιτυγχάνονται τα υπερπλεονάσματα, έχουμε και τα παράβολα που απαιτούνται από όλες σχεδόν τις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσει ο πολίτης να ασκήσει την όποια οικονομική δραστηριότητα ή απλά να διεκπεραιώσει μια διοικητική πράξη καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ούτε ένα, ούτε δέκα, ούτε καν εκατό, αλλά 3.700 διαφορετικούς τύπους παραβόλων έχουμε σήμερα στην χώρα μας. Το δε κόστος από τα κάθε λογής παράβολα για τους πολίτες έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ετησίως.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παράβολου του Υπουργείου Οικονομικών και η δυνατότητα on-line πληρωμής, απλώς ψηφιοποίησε τη γραφειοκρατία.

Δεδομένου ότι, οι Έλληνες πολίτες ήδη πληρώνουν πάρα πολλούς άμεσους και έμμεσους φόρους, με τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές να απορροφούν περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους και τα ποσά που απαιτούνται για καταβολή παραβόλων είναι σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλά, ο βουλευτής με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός, κατέθεσε για το θέμα Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να πληροφορηθεί για το αν προτίθεται να λάβει μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τον βραχνά των κάθε λογής παραβόλων, καθώς και ποιες ακριβώς ανταποδοτικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης δικαιολογούν την θεσμοθέτηση επιβολής όλων αυτών;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Η μάστιγα των παραβόλων στην Ελλάδα βραχνάς στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και έμμεσος τρόπος επιβολής πρόσθετων φόρων»

Σε όλες σχεδόν τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, ο έλληνας πολίτης προκειμένου να ασκήσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε διοικητική πράξη διαδικαστικού χαρακτήρα, υποχρεούται στην καταβολή παράβολου.

Σήμερα, έχουμε φτάσει να έχουμε 3.700 διαφορετικούς τύπους παράβολων, τα οποία κατά περίπτωση καλείται να καταβάλει ο μέσος πολίτης προκειμένου να ασκήσει μια οικονομική δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του, είτε απλώς για να διεκπεραιώσει μια απλή υπόθεση που ούτως ή άλλως οι δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες θα έπρεπε να διεκπεραιώνουν χωρίς να ζητείται από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετη αμοιβή. Το δε κόστος από τα κάθε λογής παράβολα για τους πολίτες συνολικά, έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνά τα 240 εκατ. ετησίως.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο για την αγροτική παραγωγή και τυποποίηση υπάρχουν 250 κωδικοί, που συχνά απαιτούν από 500 έως και 1.000 ευρώ από τους ενδιαφερομένους. Δεκάδες και ενίοτε εκατοντάδες διαφορετικά παράβολα χρειάζονται για ενέργειες σε υπουργεία όπως τα Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Εξωτερικών κ.λπ. Το ίδιο και σε υπηρεσίες όπως ο ΕΟΦ, η ΕΜΥ, το ΑΣΕΠ, η ΥΠΑ, ρυθμιστικές και ανεξάρτητες αρχές.

Εισπράττονται, για παράδειγμα, τέλη υπό τη μορφή παράβολων για συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ αλλά και για την υποβολή ενστάσεων κατά αυτών των διαδικασιών.

Παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται μόνο από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων, παράβολα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών, παράβολα υπέρ Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών στα οικεία μητρώα, παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων – και ο παραλογισμός συνεχίζεται.

Τα χιλιάδες αυτά παράβολα έρχονται να προστεθούν σε πολλά ακόμα τέλη και φόρους -όπως ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ- που αθροιστικά επιβαρύνουν με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, την ώρα που ήδη ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές απορροφούν από τους πολίτες περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παράβολου του Υπουργείου Οικονομικών και η δυνατότητα άμεσης (on-line) πληρωμής, απλώς ψηφιοποίησε τη γραφειοκρατία.

Εκτός από τα παράβολα, σε μεγάλη πληγή έχουν εξελιχθεί και οι λεγόμενες «πιστοποιήσεις». Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ειδικά, έχει μετατραπεί σε φορέα έκδοσης κάθε λογής «πιστοποιήσεων» που υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να λάβουν (έναντι καταβολής παράβολων), προκειμένου να ασκήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα.

 • Δεδομένου ότι, οι έλληνες πολίτες ήδη πληρώνουν πάρα πολλούς άμεσους και έμμεσους φόρους, μέσω των οποίων, εξάλλου, επιτυγχάνονται τα υπερπλεονάσματα,
 • Δεδομένου ότι, η οικονομική κρίση έχει ούτως ή άλλως φέρει τις παραγωγικές τάξεις των ελευθεροεπαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μεγάλη δυσχέρεια,
 • Δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά που απαιτούνται για καταβολή παραβόλων είναι ιδιαίτερα υψηλά,
 • Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Αναγνωρίζετε ότι η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει μέσω της καταβολής παράβολων στις διάφορες συναλλαγές επιδεινώνει την δυσχερή οικονομική κατάσταση της χειμαζόμενης μεσαίας τάξης και της παραγωγικής δραστηριότητας;

  2. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να ανακουφιστούν οι πολίτες από το βραχνά των κάθε λογής παράβολων και να διευκολυνθεί η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας;

  3. Από ποια ακριβώς ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης απορρέει η θεσμοθέτηση επιβολής των κάθε λογής παράβολων;

  Ο ερωτών βουλευτής
  Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών