24 Σεπτεμβρίου, 2018

Κοινά κοινωνικά κριτήρια για όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Ερώτηση προς τον Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και την Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με αφορμή Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για πρόσληψη, για το σχολικό έτος 2018-2019, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ίδιες με αυτές του ν. 4440/2016, και συγκεκριμένα όσοι έχουν συζύγους ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι οι ίδιοι τέκνα αναπήρων, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Μ. Ξενογιαννακοπούλου.

Σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 25, ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων.

Ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την φροντίδα ατόμων με αναπηρία, πρέπει να λαμβάνουν ειδική προστασία από την Πολιτεία αλλά και να συμπεριλαμβάνονται σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για πρόσληψη σε φορείς του δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα, αποτελεί θέμα άνισης μεταχείρισης από τη δημόσια διοίκηση η διαμόρφωση ανομοιογενών κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού.

Ο βουλευτής με το Ποτάμι ρωτά τους κ. Υπουργούς τι πρωτοβουλίες σκοπεύουν να αναλάβουν προκειμένου να απαλειφθούν τέτοια φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υποψηφίων από την μη εφαρμογή κοινών ειδικών κατηγοριών και κοινωνικών κριτηρίων στις εν λόγω προκηρύξεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Μη εφαρμογή κοινών κοινωνικών κριτήριων πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς του δημόσιου τομέα»

Σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 25 «Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994», ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων.

Στην με αρ. πρωτ. 56262/Ε1/05-04-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019», στα κοινωνικά κριτήρια δεν περιλαμβάνονται οι ίδιες κατηγορίες υποψηφίων με αυτές του ν. 4440/2016, και συγκεκριμένα όσοι έχουν συζύγους ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι οι ίδιοι τέκνα αναπήρων. Ομοίως και στην με αρ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούσε την πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019», δεν περιλαμβάνονται οι ίδιες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (όσοι έχουν συζύγους ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι οι ίδιοι τέκνα αναπήρων).

Δεδομένου ότι, αποτελεί ζήτημα άνισης μεταχείρισης ατόμων που χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας από την Πολιτεία, καθώς αφορά όσους είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να απαλειφθούν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υποψηφίων λόγω μη εφαρμογής κοινών ειδικών κατηγοριών και κοινωνικών κριτηρίων, σε προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής