ΑμεΑ

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Βασίλης Χαρόπουλος
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας
Απόστολος Δοξιάδης
Το Ποτάμι
Μίλτος Κύρκος