25 Ιουλίου, 2016

Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού

Ερώτηση για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού

Ερώτηση για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού, και συγκεκριμένα στα τουριστικά καταλύματα, τις παραλίες & τις θάλασσες και τα μουσεία & τους αρχαιολογικούς χώρους, κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας), Ιλχάν Αχμέτ (Ροδόπης) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι βουλευτές, με αφορμή στοιχεία νέας Παγκόσμιας Έρευνας για την Υγεία, σύμφωνα με την οποία ποσοστό 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποιας μορφή αναπηρία, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία, επισημαίνουν τα πολλαπλά οφέλη από την εξασφάλιση ενός προσπελάσιμου τουριστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για τα ΑμεΑ. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει στη χώρα μας, η προσπελασιμότητα στους χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως.

Ρωτούν, λοιπόν, τους υπουργούς πόσα από τα πιστοποιημένα καταλύματα είναι προσβάσιμα για τα ΑμεΑ και παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, πόσες και ποιες παραλίες στην Ελλάδα διαθέτουν υποδομή και ειδικούς μηχανισμούς για πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα, πόσα και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ, καθώς και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι διαθέτουν ιστοσελίδες, που πληρούν τις οδηγίες WCAG για περιεχόμενο προσβάσιμο σε ΑμεΑ και τέλος ποιος είναι ο σχεδιασμός των υπουργείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους πολιτισμού και τουρισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: α) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, β) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και γ) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού

Σύμφωνα με νέα Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία, περίπου 785 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 15 ετών (ποσοστό 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού), ζουν σήμερα με κάποιας μορφής αναπηρία, εκ των οποίων τα 110 εκατομμύρια (ποσοστό 2,2%), αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες. Επιπλέον, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία. Σημειώνεται, δε, ότι το ποσοστό αυτό γίνεται πολύ μεγαλύτερο, της τάξεως του 50%, εάν συνυπολογιστούν και τα εμποδιζόμενα άτομα.

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη καθημερινότητά τους αλλά και την αναψυχή τους λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) και η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF), τονίζουν το σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος όσον αφορά στη διευκόλυνση ή τον περιορισμό της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα της ζωής τους. Για την εξάλειψη της αρνητικής αντιμετώπισης της αναπηρίας απαιτείται άρση των ανισοτήτων τόσο στο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης του «καθολικού σχεδιασμού» όσο και στην πληροφόρηση μέσω των νέων τεχνολογιών.

Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, η εξασφάλιση ενός προσπελάσιμου τουριστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα ίδια τα ΑμεΑ όσο και για τις επιχειρήσεις και το κράτος, καθώς συνεπάγεται τόσο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, όσο και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις.

Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, η προσπελασιμότητα σε πολιτιστικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως στη χώρα μας. Οι περισσότεροι χώροι πολιτισμού είναι προσβάσιμοι σε κάποια τμήματά τους, ενώ τα περισσότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα εξασφαλίζουν την προσπέλαση έως τα δωμάτια, δεν διευκολύνουν όμως τη χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων κλπ.
Ειδικότερα:

Τουριστικά καταλύματα: Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό» (“European Network for Accessible Tourism”), πάνω από 50 εκ. ΑμεΑ ταξιδεύουν ετησίως στην Ευρώπη. Αν στον αριθμό αυτό συνυπολογιστούν και οι συνοδοί τους, γίνεται αντιληπτό το πόσο θα μπορούσε να ωφεληθεί η χώρα μας αν έστω και ένα μέρος του πληθυσμού αυτού είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί τους τουριστικούς προορισμούς και τις αντίστοιχες υποδομές της Ελλάδας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, οι περισσότερες υποδομές της δεν είναι φιλόξενες για τους τουρίστες με αναπηρία. Μάλιστα, παρατηρείται ότι πολλά τουριστικά καταλύματα εμφανίζονται ως προσβάσιμα, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα.

Παραλίες & θάλασσες: Στην Ελλάδα, όπου ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός αποτελούν σημαντικές μορφές του τουρισμού, πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα. Η ύπαρξη στις παραλίες ειδικών μηχανισμών που αποτελούνται από ράγες σταθερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό, βοηθούν τα ΑμεΑ να έχουν αυτόνομα πρόσβαση στη θάλασσα.

Μουσεία & αρχαιολογικοί χώροι: Η πιο μεγάλη κατηγορία πολιτιστικών χώρων στην Ελλάδα είναι τα μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται έχει καθοριστεί, πληθώρα νέων μουσείων έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία της καθολικής σχεδίασης, εντούτοις δεν είναι λίγα τα μουσειακά κτίρια που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη με κάποια αναπηρία από το να τα επισκεφθεί. Στους πολιτιστικούς χώρους ιδιαίτερης σημασίας, πρέπει να προστεθούν και οι αρχαιολογικοί χώροι. Ειδικά όσον αφορά στου διαδικτυακούς τόπους των φορέων αυτών, είναι σημαντικό να πληρούν τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG), οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI), προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ΑμεΑ.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Πόσα από τα πιστοποιημένα καταλύματα είναι προσβάσιμα για τα ΑμεΑ και παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες; Τι ποσοστό του συνόλου των πιστοποιημένων καταλυμάτων αντιπροσωπεύουν; Σε ποιες Περιφέρειες κατανέμονται; Τι έλεγχοι γίνονται προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση αυτών των καταλυμάτων;

2) Πόσες και ποιες παραλίες στην Ελλάδα διαθέτουν υποδομή και ειδικούς μηχανισμούς για πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα;

3) Πόσα και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ; Τι ποσοστό του συνόλου των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αντιπροσωπεύουν; Ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι διαθέτουν ιστοσελίδες που πληρούν τις οδηγίες WCAG για περιεχόμενο προσβάσιμο σε ΑμεΑ;

4) Ποιος είναι ο σχεδιασμός των υπουργείων σας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους πολιτισμού και τουρισμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθήνας
Ιλχάν Αχμέτ – Ροδόπης
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης