9 Απριλίου, 2019

Δέσμιοι του Υπουργείου Πολιτισμού οι απολυμένοι εργαζόμενοι της «Καμεράτας»

Ερώτηση προς τις Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το ζήτημα που έχει προκύψει με το ασαφές πλαίσιο λειτουργίας της Ορχήστρας «Καμεράτα» μετά και την απόλυση διοικητικών υπαλλήλων και μουσικών, φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος του Ποταμιού και βουλευτής Αττικής, Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο «Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.)», στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η Ορχήστρα «Καμεράτα», ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), δεν διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του προηγούμενου το 2015. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, παρόλο που οι απολυμένοι εργαζόμενοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν τελεσίδικα για την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεών τους, οι δικαστικές αποφάσεις που τους αφορούν δεν μπορούν να εκτελεστούν. Ταυτόχρονα, υπάρχουν εργαζόμενοι, που εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις συναυλιών, χωρίς να λειτουργεί ο Οργανισμός στον οποίο υπάγονται, κάνοντας όμως χρήση του διακριτικού τίτλου «Ορχήστρα Καμεράτα».

Ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τις αρμόδιες Υπουργούς, κα. Ζορμπά και κα. Αχτσιόγλου, ποιο είναι αυτή τη στιγμή το καθεστώς λειτουργίας της Ορχήστρας «Καμεράτα» και ποιος ο σχεδιασμός για το μέλλον της, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, που δικαιώνουν τους εργαζόμενους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τις Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ: «Ασαφές το καθεστώς λειτουργίας της Ορχήστρας «Καμεράτα»»

Ο «Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.)», στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η Ορχήστρα «Καμεράτα», ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), συνεχίζει να μη διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του προηγούμενου το 2015.

Το 2014 έλαβε χώρα η απόλυση διοικητικών υπαλλήλων και μουσικών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προσφυγές των εργαζομένων στη δικαιοσύνη. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί τελεσίδικα για την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους, παρόλα αυτά όμως η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί επειδή το ΥΠ.ΠΟ.Α. καθώς και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής δεν έχουν ορίσει το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Υπό αυτό το ασαφές καθεστώς, υπάρχουν ακόμη εργαζόμενοι που εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις συναυλιών χωρίς να λειτουργεί ο Οργανισμός στον οποίο υπάγονται, κάνοντας όμως χρήση του διακριτικού τίτλου «Ορχήστρα Καμεράτα».

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιο είναι πλέον το καθεστώς λειτουργίας του Μ.Ε.Ο.Ε; Βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης; Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΥΠ.ΠΟ.Α. για το μέλλον του;

2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους εργαζομένους;

3. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχεδιάζετε να λάβετε για να αποκατασταθεί η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του M.E.O.E και της Ορχήστρας «Καμεράτα»;

4. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Μ.Ε.Ο.Ε. κατά την τελευταία πενταετία; Και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα-πορίσματα αυτών των ελέγχων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής