2 Απριλίου, 2019

Αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής να παρακολουθούν τη Βουλή

Επιστολή Γ. Μαυρωτά προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, που ήταν στις 3 Μαρτίου, ο Αντιπρόεδρος του Ποταμιού και βουλευτής Αττικής, Γιώργος Μαυρωτάς, υπέβαλε πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, που αφορά στους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής (μεταγλωσσικοί κωφοί και βαρήκοοι), προκειμένου να αποκτήσουν προσβασιμότητα στα πολιτικά δρώμενα.

Όπως τονίζει ο κ. Μαυρωτάς, δεδομένου ότι η νοηματική γλώσσα είναι κατανοητή μόνο από λίγα άτομα με προβλήματα ακοής και επίσης παρέχεται μόνο στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο η Βουλή των Ελλήνων να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών και να εφαρμόσει συστήματα “speech to text” (μετατροπής λόγου σε κείμενο), έτσι ώστε να υποτιτλίζονται άμεσα οι ομιλίες των βουλευτών στις επιτροπές και στην ολομέλεια. Η Βουλή, άλλωστε, διαθέτει αρκετές από τις υποδομές και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής να παρακολουθούν άμεσα τα πολιτικά δρώμενα στο Κοινοβούλιο.

Κλείνοντας, ο βουλευτής επισημαίνει πως είναι ευκαιρία αφουγκραστούμε τις ανάγκες χιλιάδων συμπολιτών μας και να κάνουμε ότι μπορούμε, για να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, κάνοντας πράξη τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, έτσι όπως προκύπτουν και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από το 2010 για την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσµευσης για µια Ευρώπη χωρίς εµπόδια».