7 Μαρτίου, 2019

O αθλητισμός είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπαίνει στο μικροκομματικό παιχνίδι

Η ομιλία του Γ. Μαυρωτά στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το αθλητικό νομοσχέδιο.

Την επιθυμία του Ποταμιού και του ιδίου προσωπικά, ως Προέδρου της Υποεπιτροπής Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης να δούν περισσότερες προβλέψεις καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος του κόμματος Γιώργος Μαυρωτάς κατά την ομιλία του στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας με θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις». Έδωσε έμφαση στα στοιχεία διαφάνειας και λογοδοσίας όπως η δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των Δ.Σ., των ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα κάθε ομοσπονδίας. Κατέθεσε, με την ευκαιρία, το πρόσφατο ψήφισμα του ΣτΕ «Προς ένα πλαίσιο σύγχρονης αθλητικής διακυβέρνησης».

Έκρινε θετικά την αναβάθμιση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού από συλλογικό όργανο σε Ν.Π.Δ.Δ., δίνοντας όμως βαρύτητα στις διαδικασίες οργάνωσης και στελέχωσης του νέου φορέα.

Στα θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού διέκρινε ζητήματα όπως η εισαγωγή διαφορετικών ψηφοδελτίων και απλής αναλογικής στις εκλογικές διαδικασίες, η ποσόστωση φύλου και ο περιορισμός των θητειών των αθλητικών παραγόντων. Εναντιώθηκε στην κομματικοποίηση των αρχαιρεσιών με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και παρουσίασε εναλλακτικές συμβιβαστικές προτάσεις, όπως η ταξινομική ψήφος για την ανάδειξη των αιρετών από ενιαίο ψηφοδέλτιο, η πριμοδότηση της ισότιμης εκπροσώπησης αντί της υποχρεωτικής ποσόστωσης για τα δύο φύλα χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ ήταν θετικός στον περιορισμό των θητειών των παραγόντων.

Αναφερόμενος στα των ιπποδρομιών, εκτίμησε πως επιχειρείται να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να ανανεωθεί η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος με συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των stakeholders, ώστε να υπάρξουν συναινέσεις και να δοθεί τέλος στη διαμάχη που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του ιπποδρόμου θέτοντας σε κίνδυνο την εργασία 2-3 χιλιάδων οικογενειών.

Διαπίστωσε πως το σχέδιο νόμου εκδηλώνει τάσεις υπερρύθμισης. ‘Εκλεισε, κρίνοντας πως ότι ο αθλητισμός θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπαίνει στο μικροκομματικό παιχνίδι.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας

Θα μπω κατευθείαν στις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου, τις περισσότερες από τις οποίες εκφράσαμε και κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή.

Ξεκινώ από το πρώτο μέρος. Δεν είμαστε επί της αρχής αρνητικοί στη μετεξέλιξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού από συλλογικό όργανο σε Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της. Δίνουμε όμως βαρύτητα στην οργάνωση και στελέχωση του νέου φορέα. Συγκεκριμένα, πέρα από την ακρόαση και σύμφωνη γνώμη της ΔΕΜΥ όπως πρόσθεσε ο Υπουργός κρίνουμε απαραίτητητη διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και στην περίπτωση θεσμικής εκπροσώπησης, αυτή να ικανοποιείται κατόπιν πρότασης των αντίστοιχων θεσμών. Δίνουμε βαρύτητα και στο κόστος αυτής της μετεξέλιξης για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες, κάτι που δεν μας ξενίζει.
Στα θέματα οργάνωσης αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μιαν αναφορά στη χθεσινή ασυνήθιστα οργίλη ανακοίνωση της Ε.Ο.Ε. για το νομοσχέδιο μετά από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της. Και θα θέλαμε, τα σχόλια του κ. Υπουργού στα θέματα που εγείρει η Ε.Ο.Ε. με την ανακοίνωσή της. Ακούσαμε στην Επιτροπή στην ακρόαση των φορέων τον Γ.Γ. της Ε.Ο.Ε. σίγουρα όχι όμως σε τόσο οξύ ύφος.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι εμείς στο Ποτάμι κι εγώ προσωπικά θέλουμε να δούμε περισσότερες προβλέψεις καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό με βάση τα όσα συζητιούνται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σας ανέπτυξα και στις επιτροπές. Το ΣτΕ μιλάει για κριτήρια καλής διακυβέρνησης και ακεραιότητας. Σας καταθέτω στα πρακτικά το πρόσφατο ψήφισμα του ΣτΕ: «Προς ένα πλαίσιο σύγχρονης αθλητικής διακυβέρνησης» του Μόγκενς Γιένσεν ως τροφή για σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να θεσμοθετήσουμε και στοιχεία διαφάνειας και λογοδοσίας όπως δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης των ΔΣ, των πρακτικών των ΔΣ, των ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων στο site της κάθε ομοσπονδίας.

Τέτοια θα θέλαμε να δούμε γιατί ακούγονται πολλά για αδιαφάνεια και σίγουρα δεν μπορεί οι αθλητικές ομοσπονδίες να είναι «μαύρα κουτιά», ειδικά σήμερα το 2019.
Στο νομοσχέδιο έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα. Ξεχωρίζω:
•Την εισαγωγή των διαφορετικών ψηφοδελτίων με την απλή αναλογική.
•Την ποσόστωση φύλου.
•Τον περιορισμό των θητειών των αθλητικών παραγόντων.
Ας πάμε στο εκλογικό σύστημα. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως οι κυβερνητικές προτάσεις είναι μια προσπάθεια για αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση. Εμείς έχουμε όμως μια άλλη ανησυχία. Μήπως τα διαφορετικά ψηφοδέλτια μετατρέψουν και τις εκλογές στον αθλητικό χώρο σε καθαρή κομματική αντιπαράθεση όπως συμβαίνει στο συνδικαλιστικό και στον φοιτητικό χώρο. Προτιμούμε λοιπόν το ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατί προκρίνουμε τους ανθρώπους έναντι των παρατάξεων.
Προτείναμε μάλιστα το ενιαίο ψηφοδέλτιο με ταξινομική ψήφο ένα εναλλακτικό εκλογικό σύστημα που αποτρέπει την κατευθυνόμενη σταυροδοσία που απαντάται σε περιπτώσεις ενιαίων ψηφοδελτίων. Ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές των Συμβουλίων Διοίκησης στα Πανεπιστήμια και δεν είναι ασυνήθιστη στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Το σύστημα αυτό έχει τη λογική όχι απλής σταυροδοσίας αλλά σειρά προτίμησης των υποψηφίων ώστε να αποτρέπει την κατευθυνόμενη σταυροδοσία. Αν το σύστημα αυτό ξενίζει, η επόμενη προτίμησή μας –βλέπετε, εφαρμόζουμε την ταξινομική ψήφο στην τοποθέτησή μας– θα ήταν προς το ενιαίο ψηφοδέλτιο με σταυροδοσία μόλις υπεράνω του 50% των εκλεγομένων. Έτσι ώστε να προκύπτουν εύρωστες διοικήσεις και το κριτήριο της αναλογικότητα να παντρεύεται με αυτό της κυβερνησιμότητας.

Στο θέμα της ποσόστωσης, φυσικά και πρέπει να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και έχουν γίνει. Προφανώς, οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, με βάση το γενικό πληθυσμό, στις θέσεις διοίκησης του αθλητισμού. Όμως η ποσόστωση δεν είναι πανάκεια. Υποθέτω ότι η ενασχόληση με τα διοικητικά του αθλητισμού είναι εθελοντική. Εάν δεν επιθυμούν αρκετές γυναίκες να εμπλακούν στα διοικητικά ενός σωματείου, ας πούμε, τι θα κάνουμε; Θα τις υποχρεώσουμε; Πώς θα εφαρμοστεί χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες; Νομίζουμε πως η πρόταση των Ομοσπονδιών για ποσόστωση μόνον υπό την προϋπόθεση ελαχίστου αριθμού υποψηφίων είναι ρεαλιστική. Εναλλακτικά, σας καλούμε να εξετάσετε την πρόταση που κάναμε στην Επιτροπή περί πριμοδότησης παρά υποχρεωτικής ποσόστωσης. Δηλαδή η ισότιμη αντιπροσώπευση να είναι κριτήριο χρηματοδότησης κι έτσι νομίζουμε ότι το σύστημα θα βρει τις ισορροπίες του χωρίς εξαναγκασμούς.

Επίσης, στο ζήτημα των θητειών των αθλητικών παραγόντων, είμαστε υπέρ του περιορισμού. Κατανοούμε –άνθρωπος του αθλητισμού είμαι και εγώ άλλωστε¬– την ανάγκη ανθρώπων που έχουν προσφέρει, να συνεχίσουν να υπηρετούν αυτό που γνωρίζουν και αγαπούν. Δεχόμαστε τη συνεισφορά τους σε επιτυχίες. Θα πρέπει όμως και αυτοί με τη σειρά τους να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν πλέον αθάνατοι, μέχρι και η Δ.Ο.Ε. έχει θεσπίσει πλέον ηλικιακό όριο, τα 70 έτη. Νομίζω υπάρχουν και άλλες οδοί πέραν της κατάληψης μιας από τις αναφερόμενες «εκτελεστικές» θέσεις ενός Δ.Σ. Εδώ να επισημάνουμε ότι αναμένουμε αποσαφήνιση του όρου «εκτελεστικά» μέλη των Δ.Σ. Δεν νομίζω ότι η έννοια του εκτελεστικού μέλους είναι νομικώς περιγεγραμμένη.

Στο άρθρο 35 φεύγει η πρόβλεψη που καθορίζει ένα άνω όριο στον αριθμό των ξένων παικτών και αθλητών. Το είπα και στις επιτροπές, μήπως αυτό να το ξαναδείτε.
Για το άρθρο 42.4 που απαιτεί υποχρεωτική αδειοδότηση από την ομοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων, μήπως γραφειοκρατικοποιούμε πολύ το σύστημα; Μήπως κρατικοποιούμε τα πάντα χωρίς να χρειάζεται; Να βάλουμε κάποιες πιο ευέλικτες ασφαλιστικές δικλείδες (π.χ. ενημέρωση η γνωστοποίηση στην οικεία ομοσπονδία). Γενικά, με το παρόν σ/ν έχουμε μια αίσθηση υπερρυθμίσεων.

Τέλος, περί Ιπποδρόμου, εκτιμούμε πως επιχειρείται να βρεθεί μια χρυσή τομή ώστε να ανανεωθεί η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος και από τη μία να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλοι οι stakeholdersμε τη Φ.Ε.Ε. και τους εκπροσώπους της Πολιτείας να σχηματίζουν πλειοψηφία και από την άλλη να μην αγνοείται ο παραχωρησιούχος-χρηματοδότης. Έτσι αναγκαστικά θα υπάρξουν συναινέσεις και θεωρούμε ότι θα δοθεί τέλος στη διαμάχη που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του ιπποδρόμου θέτοντας σε κίνδυνο την εργασία 2-3 χιλιάδων οικογενειών. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής εφιστά την προσοχή στη διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο που θεωρείται «νομίμως αδειοδοτημένος». Δείτε το.

Ολοκληρώνοντας, στη θητεία μου ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής, Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτό που βλέπω είναι η έμφαση που δίνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε έννοιες όπως η διαφάνεια η λογοδοσία και η ακεραιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τις ηγεσίες και τις διοικήσεις του αθλητικού κινήματος. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκλίνουν με το αθλητικό κίνημα και το αθλητικό κίνημα με τις κυβερνήσεις προκειμένου να βρεθεί ένα modusoperandi που θα σέβεται τις αρχές της αυτονομίας αλλά και λογοδοσίας.

Και κλείνοντας να πω ότι ο αθλητισμός θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπαίνει στο μικροκομματικό παιχνίδι. Ούτε ο αντισυριζαϊσμός να μας τυφλώνει απέναντι σε αναγκαίες διατάξεις ούτε όμως και η «ιδεοληψία» να επικρατεί δημιουργώντας αδιέξοδα που θα βρούμε αύριο μπροστά μας.

*Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι Αντιπρόεδρος του Ποταμιού.