Πρόεδρος της Βουλής

Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Γρηγόρης Ψαριανός
Γρηγόρης Ψαριανός
Ποτάμι
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς
Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Κώστας Μπαργιώτας