Πρόεδρος της Βουλής

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Αμυράς
Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Κώστας Μπαργιώτας
Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Αμυράς
Χάρης Θεοχάρης
Χάρης Θεοχάρης