27 Σεπτεμβρίου, 2016

Εκτός εκπαιδευτικού συστήματος τα παιδιά με αναπηρία;

Το θέμα της προσβασιμότητας παιδιών και εκπαιδευτικών με αναπηρίες επαναφέρουν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας – Αχαΐας, Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης και Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας.

Σε πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη για το θέμα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία όπως ότι μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία πηγαίνει σε σχολείο είτε γενικής εκπαίδευσης είτε ειδικό. Επίσης, τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας δεν είναι προσβάσιμα σε μαθητές ή καθηγητές με αναπηρία αφού δεν υπάρχουν ούτε επαρκείς υπηρεσίες μεταφοράς αλλά και τα κτίρια δεν είναι προσαρμοσμένα σε τέτοιου είδους ανάγκες. Για το λόγο αυτό, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, εάν ολοκληρώθηκε το μητρώο καταγραφής των παιδιών με αναπηρία και ποια τα αποτελέσματα, εάν η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ενέργειες αύξησης της προσβασιμότητας στα σχολεία και πώς θα την ενισχύσει. Επίσης, εάν η κυβέρνηση θα προωθήσει προγράμματα δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών με έμφαση στην ενταξιακή μάθηση σε κάθε μορφή αναπηρίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
- Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
-Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Εκτός εκπαιδευτικού συστήματος τα παιδιά με αναπηρία;

Σε συνέχεια Ερώτησης του Ποταμιού στις 13/05/2015 με αρ. Πρωτ. 2495 και της σχετικής απάντησης που λάβαμε στις 4/06/2015 από το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. Πρωτ. 88402/Φ1 επαναφέρουμε το θέμα της προσβασιμότητας των παιδιών και εκπαιδευτικών με αναπηρίες. Το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος 1974/1986/2001/2008 αποτελεί την αφετηρία του Ελληνικού δικαίου βάσει του οποίου προβλέπεται η προστασία, κατοχύρωση και η λήψη θετικών μέτρων για τους Ανθρώπους με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες «να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση περιγράφεται αναλυτικά η φοίτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία όπου και προβλέπεται η δυνατότητα φοίτησης των ατόμων αυτών σε σχολικές τάξεις του γενικού σχολείου. Με το Ν. 3794/2009 και συγκεκριμένα στο άρθρο 37 παρ. 6 ο νομοθέτης προβλέπει και για τη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία, ενώ με ανάλογες διατάξεις προβλέπεται και η προσβασιμότητα σε εποπτικό υλικό και κυρίως των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.

Σε πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη σχετικά με τη προσβασιμότητα των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για τα οποία το Υπουργείο σίγουρα δεν μπορεί να περηφανεύεται. Συγκεκριμένα, γίνεται γνωστό ότι μόνο 24.105 παιδιά με αναπηρίες φοιτούσαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και 7.656 παιδιά σε ειδικά σχολεία. Δηλαδή μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία πήγαιναν σχολείο δεδομένου ότι η χώρα μας υπολογίζεται ότι έχει 200.000 παιδιά με αναπηρίες. Γίνεται επίσης γνωστό ότι τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας δεν είναι προσβάσιμα σε μαθητές με αναπηρία καθώς δεν υπάρχουν ούτε επαρκείς υπηρεσίες μεταφοράς αλλά και τα κτίρια δεν είναι προσαρμοσμένα σε τέτοιου είδους ανάγκες. Τονίζεται δε ότι η εκπαίδευση των δασκάλων ειδικής και όχι μόνο αγωγής θα πρέπει να είναι συνεχιζόμενη κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψιν οι τεχνολογικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων μαθητών.

Το πρόβλημα βέβαια επεκτείνεται και στην περίπτωση των καθηγητών με αναπηρίες που προσπαθούν να εργαστούν σε σχολικά κτίρια, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές – με το Υπουργείο και σε αυτή την περίπτωση να μη δείχνει καμιά ευαισθησία.

Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στηρίζει την αποδοχή, το σεβασμό και την ομαδικότητα προς όλα τα παιδιά ανεξάρτητα των ιδιαιτεροτήτων τους. Σε όλα τα παιδιά οφείλει η Πολιτεία να παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση που μέσα από τη γνώση θα μπορέσει να προάγει και τη συμβίωση μέσα σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Δεδομένων των προεκτεθέντων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ολοκληρώθηκε το μητρώο καταγραφής των παιδιών με αναπηρία; Αν ναι, στη νέα σχολική χρονιά πόσα παιδιά αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση; Αν όχι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα όπως προβλεπόταν;

2. Υπάρχει σχεδιασμός από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας (μεταφορά, κτιριακές προσαρμογές, παροχή εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού) των παιδιών και καθηγητών με αναπηρία; Και αν ναι, από πού θα προέλθουν οι σχετικοί πόροι και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

3. Πόσες μετατροπές – βελτιστοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο σε σχολικές μονάδες προκειμένου να γίνουν προσβάσιμες για μαθητές και εκπαιδευτικούς με αναπηρία και σε ποιες περιοχές;

4. Στηρίζει η κυβέρνηση τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών με έμφαση στην ενταξιακή μάθηση σε κάθε μορφή αναπηρίας; Και αν ναι, έχει σκοπό να προωθήσει ανάλογα προγράμματα; Ποια θα είναι αυτά;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Αικατερίνη Μάρκου- Β’ Θεσσαλονίκης
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας