26 Σεπτεμβρίου, 2016

Δεν είναι επιθυμητή η ανάδειξη ιεραρχίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης;

Στη μη διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή στο τμήμα εκπαίδευσης Υπαρχιφυλάκων Β’ της Σχολής Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης από το 2011 αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΕΦΚΚ) διοικείται από αποσπασμένους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τη μη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και δαπάνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν πρόκειται να προχωρήσει στη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων και εάν ναι, πότε. Επίσης, με ποια διαδικασία θα προχωρήσει το Υπουργείο στη μετέπειτα ανάδειξη της ιεραρχίας στην ΥΕΦΚΚ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Δεν είναι επιθυμητή η ανάδειξη ιεραρχίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης;

Στο άρθρο 6 παρ. 7 του ΠΔ 215/2006 (ΦΕΚ 217/Α’/12.10.2006), που αφορά στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων προς προαγωγή, ο τρόπος, ο τόπος, η εξεταστέα ύλη, η ύλη των προαγωγικών εξετάσεων ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στο παρόν διάταγμα». Με την ΚΥΑ 41772/2011 (ΦΕΚ 965/Β’/24.05.2011) καθορίστηκαν οι διαδικασίες των εξετάσεων για την εισαγωγή στο τμήμα εκπαίδευσης Υπαρχιφυλάκων Β’ της Σχολής Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.

Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης διοικείται ακόμη από αποσπασμένους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τη μη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και δαπάνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιεί και να επιβραβεύει το υπάρχον προσωπικό κάθε υπηρεσίας

Επειδή το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης θα έπρεπε να εκπαιδεύεται όπως επισημαίνεται και στους σχετικούς ανωτέρω νόμους

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πρόκειται να προχωρήσει σε σχετικές εξετάσεις για εισαγωγή εξωτερικών φρουρών στο τμήμα εκπαίδευσης Υπαρχιφυλάκων Β’; Εάν ναι, πότε; Εάν όχι, για ποιους λόγους; Έχει το Υπουργείο προβεί σε σχετική μελέτη όπου θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνονται οι εν λόγω εξετάσεις;

2. Με ποια διαδικασία θα προχωρήσει το Υπουργείο στη μετέπειτα ανάδειξη της ιεραρχίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας