26 Σεπτεμβρίου, 2016

Πότε θα δημοσιευθούν τα στατιστικά στοιχεία για την παραβατικότητα του α’ εξαμήνου 2016;

Στην καθυστέρηση δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων του α’ εξαμήνου 2016 για την παραβατικότητα αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Ενώ πλησιάζει ο Οκτώβριος, ακόμη δεν έχουν αναρτηθεί τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα και για το ίδιο το Υπουργείο για επανασχεδιασμό της πολιτικής αντιμετώπισης της παραβατικότητας, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός πότε προβλέπεται να αναρτηθούν και για ποιο λόγο υπήρξε η συγκεκριμένη καθυστέρηση. Επίσης, εάν θα υπάρξουν ενέργειες ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο γεγονός στο μέλλον και ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από φορείς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Ακόμα να δημοσιευθούν τα στατιστικά στοιχεία για την παραβατικότητα του α’ εξαμήνου του 2016

Στο πλαίσιο της αρχής της ανοικτής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης του πολίτη, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το περιβάλλον ασφάλειας της χώρας και τη συνολική αστυνομική ανταπόκριση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει στην κατοχή της ειδικό λογισμικό που διευκολύνει το έργο της αποτύπωσης της παραβατικότητας και μπορεί να καταγράφει τα διάφορα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο. Το «POLICE ON LINE» καθημερινά, αναλυτικά και με πληρότητα καταγράφει όλα τα περιστατικά αστυνομικού ενδιαφέροντος από κάθε αστυνομική υπηρεσία της Επικράτειας.

Το Μάϊο του 2016 η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για τη παραβατικότητα του προηγούμενου έτους 2015 με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Πρέπει όμως να γίνει στόχος και βασική προτεραιότητα του υπεύθυνου Υπουργείου η συνεχής παρακολούθηση των σχετικών στατιστικών προκειμένου να επανασχεδιάζει την πολιτική αντιμετώπισης της παραβατικότητας και να προωθεί νέες μεθόδους για τη μείωση της. Επιπλέον, δύναται να λαμβάνει έκτακτα μέτρα όταν αυτό απαιτείται ή και να αναδιοργανώνει τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών τμημάτων και των περιπόλων αυτών. Γίνεται λοιπόν ευκόλως κατανοητό το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έγκαιρη και με ακρίβεια παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων για την παραβατικότητα.

Όμως και ενώ μπαίνουμε σύντομα στον Οκτώβρη, δεν έχουν αναρτηθεί τα στατιστικά στοιχεία για την παραβατικότητα για το α’ εξάμηνο του 2016, γεγονός ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι ικανό να επηρεάσει αποφάσεις πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και εν γένει την κοινωνική συνοχή. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουν δημιουργηθεί σχετικές βάσεις δεδομένων οι οποίες περιγράφουν την παραβατικότητα ανά διοικητική περιφέρεια και οι οποίες είναι ανοιχτές προς τους πολίτες για περαιτέρω επεξεργασία ή απλά ως συμβουλευτική παράμετρος.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν αναρτηθεί δημόσια τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραβατικότητα του α’ εξαμήνου του 2016;

2. Πότε αναμένεται να γίνει η σχετική ανάρτηση – δημοσιοποίηση των στοιχείων;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες καθυστερήσεις;

4. Υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς της κυβέρνησης για ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα από φορείς;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας