4 Δεκεμβρίου, 2017

Επεκτάσεις αστικών περιοχών πάνω σε μισοεφαρμοσμένα σχέδια πόλης και ελλιπείς υποδομές

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών

Το διαχρονικό ζήτημα της ένταξης νέων περιοχών στα σχέδια πόλης την ίδια ώρα που δεν έχουν υλοποιηθεί τα έργα που προβλέπονται για τις ήδη ενταγμένες περιοχές, θίγει με ερώτηση του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη και Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς.

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στη Μάνδρα Αττικής η οποία αποτελεί μία ακόμη περίπτωση, όπου η δόμηση προηγείται των έργων υποδομής, και με δεδομένο ότι πολλοί δήμοι αδυνατούν να «ολοκληρώσουν» την εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων σχεδίων πόλης και ειδικότερα των σχετικών πολεοδομικών μελετών και των απαραίτητων απαλλοτριώσεων, είναι απορίας άξιο, πώς γίνεται να προχωρούν νέες μελέτες για εγκρίσεις χωρικής επέκτασης και ένταξης νέων περιοχών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαυρωτάς, η ορθή ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού απαιτεί κονδύλια τόσο για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τις απαλλοτριώσεις, όσο και για την κατασκευή έργων υποδομής (αντιπλημμυρικά, οδικά, αποχετευτικά κλπ.), προκειμένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες χρήσης της περιοχής.

Ο βουλευτής του Ποταμιού θέτει υπόψη των αρμοδίων Υπουργών και το ζήτημα της μείωσης του πληθυσμού σε πολλές περιοχές, καθώς επίσης και τα αναξιοποίητα κτίρια στα κέντρα των πόλεων, με σκοπό την ορθολογικοποίηση και τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των αναγκών για επέκταση των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

Οι κ. Υπουργοί καλούνται να εξηγήσουν, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν εξορθολογίζεται η διαδικασία εγκρίσεων εντάξεων ή επεκτάσεων σχεδίων πόλης και πως εξηγείται να υπάρχει χρηματοδότηση για νέες μελέτες την ίδια ώρα που δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια για ολοκλήρωση των έργων των υφιστάμενων σχεδίων και μελετών. Τέλος ζητά ενημέρωση για τα αίτια της καθυστέρησης πλήρους εφαρμογής των σχεδίων πόλης, καταδεικνύοντας την ταλαιπωρία των κατοίκων, τη στέρηση για πολλά χρόνια των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ενώ τονίζει ότι αυτή η σαθρή εφαρμογή του πλαισίου συντείνει στο να κινδυνεύουν, ακόμα και να χάνονται ανθρώπινες ζωές όπως συνέβη στη Μάνδρα Αττικής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης, ενώ δεν έχουν υλοποιηθεί τα έργα που προβλέπονται για τις ήδη ενταγμένες περιοχές»

Με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μάνδρα Αττικής αλλά και παλαιότερα περιστατικά και σε άλλες περιοχές, αποδεικνύεται ότι η εξάπλωση του ιστού της πόλης προηγείται των απαραίτητων υποδομών με καταστροφικές συνέπειες.
Όπως διαπιστώνεται, τα μέχρι σήμερα εγκεκριμένα σχέδια πόλης δεν έχουν «εφαρμοστεί» σε μεγάλο βαθμό, υπό την έννοια ότι οι αρμόδιες τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε:

• προώθηση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και υλοποίησή της
• διάνοιξη των εγκεκριμένων δρόμων
• κατασκευή των τεχνικών έργων (αποχετευτικά, αντιπλημμυρικά, ηλεκτροφωτισμού κλπ.)
• απόδοση σε χρήση και διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων
• αποζημίωση των ιδιοκτησιών που ρυμοτομήθηκαν.

Δυστυχώς τα παραπάνω έργα υποδομής, που απαιτούνται για την ορθολογική και ασφαλή επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, αποφεύγονται ή καθυστερούν σημαντικά και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά μερικές φορές και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις για αποζημιώσεις που προκύπτουν από τα μέχρι τώρα εγκεκριμένα σχέδια. Επίσης, ακόμα και σε παλαιότερα ενταγμένες στο σχέδιο περιοχές, συχνά διαπιστώνεται ότι η συντήρηση-ανακαίνιση-επισκευή των κοινόχρηστων χώρων ή των έργων υποδομής είναι πλημμελής. Παρόλα αυτά, οι αυτοδιοικητικές αρχές φαίνεται να καταφέρνουν να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση μελετών και μελετητών προκειμένου να αναθέσουν νέες πολεοδομικές μελέτες.

Όσο αφορά το δημογραφικό, η τελευταία απογραφή του 2011 αλλά και αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν ότι για πρώτη φορά ο πληθυσμός της Ελλάδας βαίνει μειούμενος και ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2050. Μάλιστα τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής δεν κατέγραψαν τις σχεδόν 450.000 νέων ανθρώπων που αποχώρησαν από τη χώρα λόγω της κρίσης, προκειμένου να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Με αυτά τα πληθυσμιακά δεδομένα γίνεται προφανές ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική ανάγκη η οποία να οδηγεί στην επέκταση των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων πόλης ή στην ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα κέντρα σχεδόν όλων των ελληνικών πόλεων έχουν εγκαταλειφθεί και βρίσκονται σε υποβάθμιση με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα τεράστιο κτιριακό απόθεμα το οποίο σήμερα δε χρησιμοποιείται για κατοίκηση ή για επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ συγχρόνως «αναπτύσσονται» και εντείνονται παράνομες δραστηριότητες. Με τη δυνατότητα που δίνεται για περαιτέρω εξάπλωση της δόμησης στον εξωαστικό χώρο μέσω των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, οι περιοχές των κέντρων των πόλεων παραμένουν μη ελκυστικές. Ουσιαστικά πριμοδοτείται η περαιτέρω εγκατάλειψή τους, παρά τα πολλαπλά μέτρα αναβάθμισης και προσέλκυσης κατοίκων και επιχειρήσεων που λαμβάνονται από κεντρικές και τοπικές αρχές. Οι νέες περιοχές (επεκτάσεις – εντάξεις) που προσφέρονται, ως τέτοιες, έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του κέντρου.

Ειδικότερα για την Αττική, στο τελευταίο Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ν.4277/2014), γίνεται επανειλημμένα αναφορά στην υιοθέτηση της αρχής της "συμπαγούς πόλης", σύμφωνα με την οποία, κατά τις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού επιδιώκεται ο κατά το δυνατόν περιορισμός της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης και συνακόλουθα της αστικής ανάπτυξης στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη, καθώς και η αποφυγή της κατάληψης του εξωαστικού χώρου από αστικού τύπου χρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργούνται πλήθος ερωτημάτων όσον αφορά στην καθυστέρηση εφαρμογής των ήδη εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και στην προώθηση έγκρισης νέων πολεοδομικών μελετών ένταξης ή επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα ώστε να εφαρμοστούν όλες οι εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες, με αποζημιώσεις των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών και την κατασκευή έργων υποδομής.

2. Πού οφείλεται η καθυστέρηση πλήρους εφαρμογής των σχεδίων πόλης, που έχει ως αποτέλεσμα από το να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι στην καθημερινότητά τους ή να αποστερούνται την ιδιοκτησία τους χωρίς να αποζημιώνονται για χρόνια, έως το να κινδυνεύουν οι ζωές ανθρώπων όπως συνέβη στη Μάνδρα Αττικής;

3. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να επιβληθεί στους Δήμους η ολοκλήρωση των έργων και η τήρηση των υποχρεώσεων που προέκυψαν σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης πριν την απαίτηση για επέκταση του πολεοδομημένου χώρου;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ