16 Απριλίου, 2019

Πώς διαμορφώνεται η εκτίμηση ρίσκου για τη βιωσιμότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα;

Ερώτηση Γ. Μαυρωτά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το ζήτημα της βιωσιμότητας της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος και βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη. Συγκεκριμένα, ζητά ενημέρωση για τις παραμέτρους και τις παραδοχές, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στο στρατηγικό σχέδιο και στις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας, καθώς και με ποιους όρους και δεδομένα έχει πραγματοποιηθεί η ανάλυση ρίσκου για μια τέτοια σειρά από σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Μαυρωτάς στέκεται στο θέμα της εξέλιξης της ζήτησης των υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις επόμενες δεκαετίες, κάνοντας αναφορά στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για όλους», στην οποία στην τελική κατανάλωση ενέργειας τα μερίδια πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου πέφτουν σημαντικά το 2050 ιδιαίτερα στα φιλόδοξα σενάρια. Μάλιστα, ρωτά τον κ. Υπουργό για τον βαθμό σύγκλισης των μεριδίων κατανάλωσης πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου με βάση τον πρόσφατο Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό σε σχέση με τις παραπάνω ευρωπαϊκές προβλέψεις.

Τέλος, ζητά ενημέρωση για τη στάση, την οποία πρόκειται να κρατήσει ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στις επερχόμενες συναντήσεις κορυφής αρχηγών κρατών ως προς την μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της χώρας και συνολικά της ΕΕ απέναντι στο όραμα για μια ευρωπαϊκή οικονομία μηδενικών εκπομπών το 2050.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Βιωσιμότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων»

Τον Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Έκθεση «Καθαρός πλανήτης για όλους» όπου παρουσιάζει το όραμά της προς μια κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Σε όλα τα σενάρια που εξετάζονται στην Έκθεση, η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2050 είναι μειωμένη σημαντικά σε σχέση με το 2005, μέχρι και κατά 47% στο σενάριο συγκράτησης της υπερθέρμανσης στον 1,5oC. Το μερίδιο του πετρελαίου στην κατανάλωση ενέργειας μειώνεται από 30% το 2015, σε κάτω του 8% στα φιλόδοξα σενάρια καθώς και εκείνο του φυσικού αερίου σε 3-4% από 21% το 2015.

Η δημόσια διατυπωμένη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας μηδενικών εκπομπών το 2050.

Με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική συνοχή και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Η αποσύνδεση της ανάπτυξης από την αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στα ορυκτά καύσιμα) είναι ένα μεγάλο στοίχημα με κεντρικό ρόλο στην ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, ισορροπία απαραίτητη για την επιδιωκόμενη αειφορία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες είναι οι προβλέψεις και οι παραδοχές γύρω από την εξέλιξη της ζήτησης υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ορίζοντα το 2050, καθώς και των αντίστοιχων τιμών της αγοράς πετρελαιοειδών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στις τεχνικο-οικονομικές μελέτες (μελέτες σκοπιμότητας) των επενδύσεων εξόρυξης; Ποιες παραμέτρους και σε τι εύρος απόκλισης έχετε επισημάνει ως εκείνες με το υψηλότερο ρίσκο για τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων;

2. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρα με βάση τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό;

3. Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι ο πρόσφατος Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας όπως διαμορφώνεται, συγκλίνει ως προς τους στόχους της κεντρικής Ευρωπαϊκής πολιτικής εν όψει 2050, ειδικότερα ως προς τα μερίδια κατανάλωσης πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου;

4. Στην επερχόμενη συνάντηση κορυφής των αρχηγών κρατών (9 Μαΐου 2019, Sibiu, Ρουμανία) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (20-21 Ιουνίου 2019, Βρυξέλλες) θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και η μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ. Ποια θα είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης; Θα συνταχθεί ο Πρωθυπουργός με τις πιο φιλόδοξες προτάσεις και δεσμεύσεις για μια ευρωπαϊκή οικονομία μηδενικών εκπομπών το 2050;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής