22 Μαρτίου, 2017

Παράλογος αποκλεισμός ειδικοτήτων από προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με αφορμή την προκήρυξη τετρακοσίων τεσσάρων θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξη ανακλήθηκε με την υπ’ αριθ. 2227 Ανάκληση (Φ.Ε.Κ. 6/13.02.2017/τ. Α.Σ.Ε.Π.), λόγω της ανάγκης αναμόρφωσης των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου.

Ωστόσο, η αναμορφωμένη εκδοχή της υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξης δημοσιεύτηκε τελικά στο Φ.Ε.Κ. 10/03.03.2017/τ. Α.Σ.Ε.Π. και περιέχει, πλέον των αποδεκτών τίτλων σπουδών της αρχικής μορφής, σειρά νέων αποδεκτών τίτλων που όπως φαίνεται δεν είναι συναφείς προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Για το λόγο αυτό, ρωτά ο βουλευτής ποιο είναι το σκεπτικό καθορισμού των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τις θέσεις και αν αποτελεί θέση του Υπουργείου οι περιγραφόμενοι στο Φ.Ε.Κ. 10/03.03.2017/τ.Α.Σ.Ε.Π. αποδεκτοί τίτλοι σπουδών να είναι πλέον συναφείς προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις από τίτλους που έχουν αποκλειστεί.

Τέλος, ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον Υπουργό, αν είναι στις προθέσεις του η συγκεκριμενοποίηση του προσοντολογίου, με την έκδοση του προβλεπομένου Π.Δ. με τον καθορισμό ενδεχομένων ειδικότερων τίτλων σπουδών που απαιτούνται για κάθε κλάδο και ειδικότητα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια καθορισμού προσόντων θέσεων κλάδου ΠΕ Γραμματέων

Με την υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 1/23.01.2017/τ. Α.Σ.Ε.Π.), προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Στον Πίνακα 1 του κεφαλαίου Β της εν λόγω προκήρυξης καθορίζονταν οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

H υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξη ανακλήθηκε με την υπ’ αριθ. 2227 Ανάκληση (Φ.Ε.Κ. 6/13.02.2017/τ. Α.Σ.Ε.Π.), λόγω της ανάγκης αναμόρφωσης των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κατόπιν του αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και δεδομένου ότι δεν είχε εκκινήσει ακόμη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η αναμορφωμένη εκδοχή της υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξης δημοσιεύτηκε τελικά στο Φ.Ε.Κ. 10/03.03.2017/τ. Α.Σ.Ε.Π. και περιέχει, πλέον των αποδεκτών τίτλων σπουδών της αρχικής μορφής, σειρά νέων αποδεκτών τίτλων όπως, για παράδειγμα, Φιλολογίας και Γλώσσας (ελληνικής και ξένης), Θεατρολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών. Προκαλεί εύλογη απορία γιατί επιλέγονται κάποιοι τίτλοι ενώ αποκλείονται άλλοι συγγενούς πεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο συναφείς προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, για παράδειγμα, η ένταξη τίτλων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ενώ έχουν αποκλειστεί οι τίτλοι Παιδαγωγικών Τμημάτων.

H ανάκληση μιας προκήρυξης σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μηνός από τη δήλωση της συμφωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπ’ αριθ. πρωτ. 87516 οικ./22.12.2016 έγγραφο) με το περιεχόμενό της αναδεικνύει για πολλοστή φορά την προχειρότητα με την οποία λειτουργεί η Κυβέρνηση. Είναι όμως περισσότερο κρίσιμο το ζήτημα ίσης μεταχείρισης που προκύπτει με τον μη θεμελιωμένο αποκλεισμό σειράς τίτλων σπουδών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιο είναι το σκεπτικό καθορισμού των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τις θέσεις της υπ’ αριθ. 1Κ/2017 Προκήρυξης; Αποτελεί θέση του Υπουργείου πως οι περιγραφόμενοι στο Φ.Ε.Κ. 10/03.03.2017/τ.Α.Σ.Ε.Π. αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι πλέον συναφείς προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις από τίτλους που έχουν αποκλειστεί;

2. Με δεδομένη την παρέλευση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το ζήτημα ίσης μεταχείρισης που προκύπτει από τον αποκλεισμό σειράς τίτλων σπουδών από την εν λόγω Προκήρυξη;

3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου, με δεδομένη και τη διαδικασία αναμόρφωσης του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που έχει εκκινήσει, η συγκεκριμενοποίηση του προσοντολογίου, με την έκδοση του προβλεπομένου Π.Δ. με τον καθορισμό ενδεχομένων ειδικότερων τίτλων σπουδών που απαιτούνται για κάθε κλάδο και ειδικότητα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ανακλήσεων προκηρύξεων και αυθαιρέτου αποκλεισμού τίτλων σπουδών;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Μαυρωτάς – Αττικής