4 Ιουλίου, 2016

Να αναγνωριστεί και θεσμικά ο σημαντικός ρόλος του πατέρα μετά τον χωρισμό

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου και τη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών μετά τον χωρισμό επισημαίνει με ερώτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Αμυράς, κάνοντας αναφορά στο υπ.αρ. 2079/2015 Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ζητά από όλα τα κράτη μέλη να νομοθετήσουν υπέρ της εξάλειψης των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανατροφή των παιδιών μεταξύ των χωρισμένων γονέων, ρωτά τον Υπουργό για το πότε προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τι γίνεται με τις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για την μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: Τροποποίηση οικογενειακού δικαίου

Κύριε Υπουργέ,

Το Ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητά από τα 47 κράτη μέλη του να νομοθετήσουν υπέρ της ισότητα των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών και την κοινή γονική ευθύνη μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζει το ίσο δικαίωμα και των δύο γονέων στην ενημέρωση από δημόσιους φορείς, την ανάγκη νομοθέτησης της αρχής της εναλλασσόμενης κατοικίας, το δικαίωμα των παιδιών να ακουστούν σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, την εξασφάλιση των κοινωνικών παροχών στη βάση της διπλής κατοικίας, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του δικαιώματος επικοινωνίας και την ανάγκη θεσμοθέτησης της αμειβόμενης γονικής άδειας και για τους πατέρες.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την κοινή ανατροφή των παιδιών με στόχο πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον τους. Έτσι, σε πολλά κράτη της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, η κοινή επιμέλεια είναι κανόνας και έχει νομοθετηθεί ο ίσος χρόνος και φροντίδα, δηλαδή η εναλλασσόμενη κατοικία.

Στη χώρα μας, οι βέλτιστες αυτές διεθνείς πρακτικές απέχουν σημαντικά από την καθημερινή πρακτική εφαρμογή του ελληνικού οικογενειακού δικαίου. Η εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών δεν υφίσταται σε περίπτωση χωρισμού και οι πατέρες κατά κανόνα στερούνται το δικαίωμα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας έχοντας άνιση μεταχείριση και διακρίσεις εις βάρος τους.

Δεδομένου ότι ο ρόλος του πατέρα σε σχέση με τα παιδιά πρέπει να αναγνωριστεί θεσμικά σε μεγαλύτερο βαθμό και να ακολουθηθούν ορθότερες πρακτικές,

Δεδομένου ότι τόσο σειρά φορέων και οργανώσεων όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν καταθέσει σχετικές προτάσεις,

Δεδομένου ότι έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ασχολείται με μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου, οι οποίες ασφαλώς και θα πρέπει να συμβαδίζουν με την ελληνική πραγματικότητα,

Δεδομένου επίσης ότι μετά από πρόσφατη συνάντησή σας (25.05.2016) με εκπροσώπους ενδιαφερόμενων σωματείων με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία των θεμάτων της από κοινού ανατροφής των παιδιών και την πρόοδο της νομοπαρασκευαστικής που έχει οριστεί από το Υπουργείο σας, διαφαίνεται να μην αποτελούν τα συγκεκριμένα ζητήματα άμεση προτεραιότητά σας,

Ερωτάται ο Υπουργός

1. Πότε και με ποιο τρόπο σχεδιάζετε την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο του Ψηφίσματος 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης;

2. Πότε και με ποιο περιεχόμενο σκοπεύετε να φέρετε προς νομοθέτηση μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου που να θεραπεύουν την επί του πρακτέου και κατά κανόνα άνιση μεταχείριση των πατεράδων πάντα με βασικό γνώμονα το συμφέρον του παιδιού;

3. Ποια τα αποτελέσματα των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής; Προτίθεστε να συστήσετε νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την εξέταση των ειδικότερων αυτών ζητημάτων και με ποιο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης των εργασιών της;

4. Προτίθεστε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα να ενισχύσετε τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές με παιδοψυχολόγους και λοιπές ειδικότητες ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στο σημαντικό τους έργο;

5. Θα θεσμοθετήσετε το πάγιο αίτημα της επιστημονικής κοινότητας για δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων;
Ο ερωτών βουλευτής Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθηνών