προσλήψεις

Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Δημακόπουλος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Τομέας Παιδείας
Το Ποτάμι
Γιώργος Μαυρωτάς
Γρηγόρης Ψαριανός
123