προσλήψεις

Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Δημακόπουλος