27 Σεπτεμβρίου, 2018

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Σχολής Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, θέτει το ζήτημα της αναγνώρισης του δικαιώματος των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφορικά με τον διορισμό ή την πρόσληψη τους σε Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, για το οποίο δεν έχει υπάρξει έως σήμερα καμία εξέλιξη από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής τονίζει, πως παρότι το ΤΤΗΕ ιδρύθηκε το 2004, οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Ο κ.Δανέλλης αναφέρει πως από πλευράς του ΤΤΗΕ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που αφορούν την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων και συνεπώς η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Καθώς όμως η χρόνια καθυστέρηση και κωλυσιεργία του Υπουργείου έχει αποβεί καταστροφική για δεκάδες απόφοιτους της σχολής, ο κ.Δανέλλης καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει, αν προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΤΤΗΕ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Σχολής Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου»

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.3255/2004), έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Το θέμα της αναγνώρισης του δικαιώματος των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου που αφορά στον διορισμό ή πρόσληψη των αποφοίτων στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση υπήρχε στις εξαγγελίες και στις επαγγελματικές διεξόδους της Σχολής σε έντυπο του Υπουργείου στις εισαγωγικές εξετάσεις, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία σχετική εξέλιξη.

Το ΤΤΗΕ ιδρύθηκε το 2004, όμως όλα αυτά τα χρόνια οι απόφοιτοι του Τμήματος (5ετούς φοίτησης) δεν έχουν ακόμα κατοχυρώσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ούτε διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών μαθημάτων στη Β/βάθμια εκπαίδευση, παρότι έχουν διδαχθεί Παιδαγωγικά και μάλιστα επί 2 εξάμηνα.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως τα αντικείμενα του Τμήματος (σχέδιο, φωτογραφία, video, video art, montage, κινούμενα σχέδια, 3D κ.α.) χρησιμοποιούνται από τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίοι καταφεύγουν αναγκαστικά σε εξωτερικούς τεχνικούς για την εκμάθησή τους.

Δεδομένου ότι το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει ολοκληρώσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και η διαδικασία πλέον βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σύμφωνα με σχετικό απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου Ι.Π. της 19ης/10-05-2017 - "Επαγγελματικά Δικαιώματα ΤΤΗΕ")

Δεδομένου ότι το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ίδρυσε ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο θα προσφερθεί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τόσο σε φοιτητές, όσο και σε αποφοίτους του Τμήματος (σύμφωνα με σχετικό απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου Ι.Π. της 18ης/5-7-2018 - “Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια”)
Δεδομένου ότι η κωλυσιεργία του Υπουργείου όσον αφορά το ΤΤΗΕ έχει αποβεί καταστροφική για δεκάδες απόφοιτους.

Δεδομένου ότι στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με παρόμοια διδακτικά αντικείμενα, οι απόφοιτοι έχουν αυτό το δικαίωμα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων (ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια), προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψή τους στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση.

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου