30 Μαΐου, 2018

Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, ειδικά στο χώρο της υγείας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

Το ζήτημα της πρόσληψης κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού στο χώρο της υγείας, που θα διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέσεις ειδικοτήτων ΥΕ, όπως αυτές των μεταφορέων ασθενών και των νεκροτόμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθήκοντά τους, θίγει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, ο οποίος ζητά από τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, να καθορίσει τα προσόντα πρόσληψης ειδικοτήτων ΥΕ στο χώρο της υγείας βάσει των πτυχίων και της εμπειρίας των υποψηφίων και όχι με κύρια βάση τα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία ή ο αριθμός των τέκνων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εξορθολογισμός κριτηρίων πρόσληψης σε ειδικότητες ΥΕ στον τομέα της υγείας»

Με αφορμή την πρόσφατη προαναγγελία 1.500 νέων προσλήψεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας από τον υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό κατά τη διάρκεια του 9ου συνεδρίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, που διεξήχθη στην Πάτρα και τις τελευταίες προκηρύξεις για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ατόμων για την κάλυψη αναγκών στον τομέα της υγείας με προσόντα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), παρατηρείται για ακόμη μία φορά το φαινόμενο πρόσληψης ατόμων σε νευραλγικές θέσεις ειδικοτήτων, όπως αυτές των μεταφορέων ασθενών ή των νεκροτόμων, όπου απαιτείται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με κυρίως κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία και ο αριθμός των τέκνων.

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι στερεί το χώρο της υγείας από προσωπικό, που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και γνώσεις, είναι επιπλέον άδικο καθώς ο καθορισμός αποκλειστικά κοινωνικών κριτηρίων για την πρόσληψη σε ειδικότητες ΥΕ, όπως αυτή του τραυματιοφορέα ή νεκροτόμου, αποκλείει de facto από την διαδικασία πρόσληψης υποψηφίους, που διαθέτουν τους απαραίτητους τίτλους σπουδών υγείας καθώς και την ενδεδειγμένη εμπειρία για να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Σκοπεύετε να εξορθολογήσετε τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικοτήτων υγείας ΥΕ, όπως αυτές του μεταφορέα ασθενών, προκειμένου να προσλαμβάνεται το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό;

2. Σκοπεύετε, με αφορμή τις προαναγγελθείσες προσλήψεις σε κρίσιμες θέσεις ειδικοτήτων υγείας ΥΕ να καθορίσετε ως προσόντα πρόσληψης την κατοχή εξειδικευμένων πτυχίων και την αντίστοιχη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία;

3. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει κατά την αντίληψή της «κοινωνική πολιτική» αδιάκριτα στο χώρο της υγείας ενώ μπορεί να περιορίσει την δυνατότητα προσλήψεων σε θέσεις ειδικοτήτων υγείας ΥΕ, σε ειδικότητες μικρότερης ευθύνης, όπως αυτές των καθαριστών, των τραπεζοκόμων και των φυλάκων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας