25 Φεβρουαρίου, 2019

Εκδήλωση για την Μυοσκελετική υγεία στην Ευρώπη

Οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος αποτελούν την πρώτη αιτία αναπηρίας/περιορισμένης ικανότητας (disability) στην Ευρώπη. Σε μια εκδήλωση που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φιλοξένησε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού κ. Μιλτιάδης Κύρκος, κορυφαίοι επιστήμονες υποστήριξαν ότι παρότι π.χ. η οσφυαλγία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανότητα των ασθενών από οτι αθροιστικά ο καρκίνος στον πνεύμονα, το έντερο και τον μαστό, δεν την αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά.

"Οι παθήσεις που επιφέρουν τον θάνατο αναπόφευκτα κερδίζουν τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον των πολιτικών σε σχέση με αυτές που ταλαιπωρούν και μειώνουν την ποιότητα ζωής. Ήρθε η ώρα να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να αλλάξουμε την προσέγγισή μας σε σχέση με την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος", δήλωσε ο κ. Κύρκος, ο οποίος φιλοξένησε την ενημερωτική παρουσίαση για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χειροπρακτών.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό την ηγεσία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χειροπρακτών, κ. Βασίλειου Γκολφινόπουλου, παρουσίασε αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία, ότι οι ΜΣΚ παθήσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναπηρίας/περιορισμένης ικανότητας (disability) μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας Prof.Jan Hartvingsen, ερευνητής και συγγραφέας μιας σειράς μελετών πέρυσι στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Lancet, πάνω στην οποία βασίστηκε η εκδήλωση.
Τονίστηκε η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης και η απομάκρυνση από την τωρινή, σπάταλη και αναποτελεσματική προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από την κατάχρηση απεικονιστικών εξετάσεων, την υπέρ-συνταγογράφηση, και τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρουσιάστηκε ένας καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των ΜΣΚ παθήσεων μέσω της υιοθέτησης κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε επιστημονικά στοιχεία που αποσκοπούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν δραστήριοι και ενεργοί στην εργασία τους μέσω φροντίδας όπως αυτή που προσφέρουν οι Χειροπράκτες.
Στους ευρωβουλευτές παρουσιάστηκαν επιτυχή παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσεγγιστούν και να επηρεαστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υγείας προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα και τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παρουσιάστηκαν επίσης πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία για την υψηλή αξία της τακτικής χειροπρακτικής φροντίδας ως μέσο πρόληψης καθώς και το υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης των Χειροπρακτών που λειτουργούν ήδη ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας πρώτης επαφής για άτομα που υποφέρουν με παθήσεις του ΜΣΚ συστήματος σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χειροπρακτών, κ. Βασίλειος Γκολφινόπουλος, κατέληξε με ένα ισχυρό μήνυμα προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για στήριξη των Χειροπρακτών, στις προσπάθειές τους να αποτελέσουν μέρος της λύσης στο γιγαντιαίων διαστάσεων πρόβλημα των παθήσεων του ΜΣΚ συστήματος. "Έχουμε ένα όραμα για υψηλή ποιότητα ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης που πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί μπορούν να υιοθετήσουν ανεξάρτητα από ιδεολογία, εθνικότητα ή πολιτικές πεποιθήσεις".

Σχετικά