Πρόεδρος της Βουλής

Γρηγόρης Ψαριανός
Γρηγόρης Ψαριανός
Το Ποτάμι
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Γιώργος Αμυράς
Κώστας Μπαργιώτας
Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Αμυράς