δημόσιος τομέας

Σπύρος Λυκούδης
Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Γιώργος Αμυράς
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Γιώργος Μαυρωτάς
Τομέας Πολιτισμού
Ποτάμι