9 Ιανουαρίου, 2016

Το κόστος της Σπατάλης του Δημοσίου

Στα 6 χρόνια του μνημονίου όλες οι κυβερνήσεις αποδείχθηκαν ανίκανες να διαχειριστούν τη δημοσιονομική κατάσταση και να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρθηκαν ήταν η διατήρηση του πελατειακού κράτους και η προστασία των συντεχνιών. Αντί να προχωρήσουν σε στοχευμένες μειώσεις των περιττών δαπανών του δημοσίου και να εκπονήσουν αναπτυξιακές πολιτικές, προέβησαν σε μία άνευ προηγούμενου υπερφορολόγηση, καθώς και σε τυφλές, οριζόντιες περικοπές.
Hilton-2016.01.003
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν καταστροφικά:

Παρότι επιβλήθηκαν φόροι συνολικού ύψους €31 δις, τα φορολογικά έσοδα του κράτους όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν κατά €5 δις έναντι του 2009.
Hilton-2016.01.004
Παρότι επιβλήθηκαν περικοπές συνολικού ύψους €30 δις παρατηρούμε το εξής τραγελαφικό: τα κονδύλια για παιδεία, υγεία και πρόνοια είναι πολύ χαμηλότερα έναντι του μέσου όρου της Ευρώπης, αλλά η χώρα μας εμφανίζει μακράν τον πιο ακριβό δημόσιο τομέα, με τις δαπάνες κεντρικής κυβέρνησης να ανέρχονται στο 59% του εγχώριου εισοδήματος.

Για κάθε €1 δις επιπλέον μέτρων το εισόδημα της χώρας (ΑΕΠ) μειώνεται κατά €1 δις.
Hilton-2016.01.005
Εμείς προτείνουμε να αλλάξει αυτό το μίγμα πολιτικής.

Βρήκαμε τρόπους να κόψουμε τις σπατάλες του δημοσίου, ώστε με αυτή την εξοικονόμηση να προβούμε σε ισόποση μείωση φόρων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις οργανισμών: Σήμερα λειτουργούν 1.633 δημόσιοι οργανισμοί και φορείς, των οποίων η κρατική χρηματοδότηση φτάνει ετησίως τα €4 δις. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας καταλήγουμε ότι πρέπει να αναδιαρθρωθούν (συγχωνευθούν/ καταργηθούν) οι 826. Εξοικονόμηση: €380 εκ. / έτος

2. Κτιριακά Έξοδα: Το δημόσιο μισθώνει συνολικά 1.050 κτίρια και καταβάλλει ετησίως €85 εκ για ενοίκια και €40 εκ για λοιπές κτιριακές δαπάνες (Σύνολο €125 εκ). Με μια καλύτερη διαχείριση των χώρων θα μπορούσαμε να πετύχουμε συστέγαση υπηρεσιών σε κοινά κτίρια. Πχ. Το δημόσιο κτίριο «Κεράνη» στη Θηβών, συνολικού εμβαδού 42.300 τ.μ. μπορεί να στεγάσει έως 3 υπουργεία. Επί 15 χρόνια παραμένει κενό. Εξοικονόμηση: €50 εκ. / έτος

3. Αποσπασμένοι + Μετακλητοί Υπάλληλοι: Σύμφωνα με την απογραφή του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης το δημόσιο απασχολεί 1.814 μετακλητούς υπαλλήλους. Ο ακριβής αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων δεν καταγράφεται επίσημα, υπολογίζονται όμως σε 6.000, εκ των οποίων οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι 2.900 (στοιχεία 2012). Για την κάλυψη αυτών των κενών το κράτος απασχολεί υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, αναπληρωτές, με σύμβαση έργου κτλ. Προτείνουμε την κατάργηση των μετακλητών και τη μείωση κατά 50% των αποσπασμένων. Όσες αποσπάσεις γίνονται μόνο βάσει περιγράμματος θέσης. Εξοικονόμηση: €130 εκ. / έτος

4. Μείωση Γραφειοκρατίας: Η γραφειοκρατία κοστίζει στην οικονομία ετησίως €12 δις (6,8% του ΑΕΠ). Στόχος είναι η μείωσή της κατά 25% σε βάθος 5ετίας με καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών, περιορισμό της πολυνομίας και σύγχρονο management. Με αυτό τον τρόπο το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά €3 δις οδηγώντας σε αύξηση φορολογικών εσόδων κατά €720 εκ., 25.000 νέες θέσεις εργασίας και +€285 εκ. έσοδα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εξοικονόμηση: €240 εκ. / έτος (συντηρητική προσέγγιση: το 1/3 από το προσδοκώμενο όφελος)
Hilton-2016.01.012

Hilton-2016.01.013
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΕΤΟΣ: €380+€50+€130+€240 = €800 εκ.

Με την εξοικονόμηση των €800 εκ θα μειώσουμε ισόποσα 5 φόρους που έχουν ψηφισθεί στον προϋπολογισμό 2016:

1. Μη επιβολή της αύξησης 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης = €377 εκ
2. Μη επιβολή της αύξησης του συντελεστή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων = €150 εκ
3. Μη επιβολή της αύξησης προκαταβολής φόρου εισοδ. ελευθ. επαγγελματιών =€114 εκ
4. Μη επιβολή της αύξησης προκαταβολής φόρου εισοδ. αγροτών = €79 εκ
5. Μη επιβολή της αύξησης συντελεστή φόρου ασφαλίστρων = €90 εκ

Εκπέμπουμε μήνυμα ότι η χώρα μπορεί να νοικοκυρευτεί και να εξοικονομήσει πόρους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.