17 Φεβρουαρίου, 2016

«Ζητάμε στοιχεία για την απογραφή Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών»

Ακόμα και σήμερα, που βρισκόμαστε σε βαθιά οικονομική κρίση, 404 φορείς «φαντάσματα» λειτουργούν και επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον 50% από κρατικούς πόρους, αρνούμενοι να απογραφούν και να δώσουν στοιχεία για το αντικείμενό τους, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και το σύνολο των αμοιβών τους.

Με ερώτηση, που κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητά να μάθει, αν έχει προχωρήσει η απογραφή όλων των δημόσιων φορέων και οργανισμών, ποιοι από αυτούς δεν έχουν απογραφεί, καθώς και ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων και το σύνολο των αμοιβών τους, βάσει των στοιχείων που ήδη υπάρχουν.

Τέλος, ο κ. Αμυράς διερωτάται ποιες κυρώσεις σκοπεύει να επιβάλλει ο υπουργός στους φορείς, που δεν απέστειλαν στοιχεία για την πλήρη απογραφή τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Απογραφή Ν.Π.Ι.Δ., Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.

Κύριε Υπουργέ,

Από το 2009 γίνεται προσπάθεια απογραφής των οργανισμών και φορέων του Δημοσίου προκειμένου να υπάρξει πλήρης αποτύπωση του αντικειμένου τους αλλά και του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολούν. Το ζήτημα της χαρτογράφησης των δημοσίων φορέων και οργανισμών έγινε και μνημονιακή δέσμευση το 2011 αλλά 5 χρόνια μετά, το εγχείρημα φαίνεται να μην έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβρη του 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν σε καθεστώς αδιαφάνειας 404 φορείς «φαντάσματα» οι οποίοι δεν ήταν απογεγραμμένοι και δεν υπήρχαν στοιχεία για το αντικείμενο τους, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν και το σύνολο των αμοιβών τους.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, εκδώσατε εγκύκλιο (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/ οικ.34787) με την οποία καλούσατε τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τις Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον 50% από κρατικούς πόρους και δεν είχαν απογραφεί, να το πράξουν έως τις 30/11/2015. Βάσει της εγκυκλίου υπήρχαν οδηγίες για τον τρόπο που θα απογραφούν οι φορείς που δεν διαθέτουν προσωπικό ή έχουν αποσπασμένους υπαλλήλους ή εξυπηρετούνται διοικητικά από άλλους φορείς.

Ζητήσατε επίσης από τους προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών να αποστείλουν κατάλογο με τα ΝΠΙΔ που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Τέλος, όταν το υπουργείο έδωσε «τελεσίγραφο» στις διοικήσεις των νομικών προσώπων για άμεση απογραφή, προέβλεψε κυρώσεις για αυτούς που δεν θα απογράφονταν όπως την αναστολή χρηματοδότησης των φορέων, τη διακοπή μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθώς και διώξεις των διοικητικών για παράβαση καθήκοντος.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Πόσες Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και πόσοι Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. απογράφησαν μέχρι την προθεσμία που είχατε ορίσει;

2. Ποιοι είναι οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που δεν απογράφησαν βάσει των διασταυρώσεων που έχετε κάνει;

3. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στους Δημόσιους φορείς και οργανισμούς και ποιο το σύνολο των αμοιβών τους βάσει των στοιχείων της απογραφής;

4. Σε ποιες κυρώσεις έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε για τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς που δεν απέστειλαν στοιχεία;

5. Πόσα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους;

6. Πότε θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των δημόσιων φορέων και οργανισμών;

Ο ερωτών βουλευτής:

Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας