δαπάνες

Νίκος Μηλαπίδης
Γιώργος Στρατόπουλος
Αρίστος Δοξιάδης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Σταύρος Θεοδωράκης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Μαυρωτάς