28 Ιουνίου, 2016

Υψηλή η δαπάνη του Δημοσίου για τηλέφωνα

Ερώτηση σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ), που αφορά την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αυτή τη στιγμή, δεν είναι γνωστός ο αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων, που έχουν «χρεωθεί» στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ σχετικά δημοσιεύματα ανεβάζουν τη δημόσια τηλεπικοινωνιακή δαπάνη στο ιλιγγιώδες ποσό των 285 εκατ. ευρώ. Ποσό της τάξεως των 135 εκατ. αφορά μόνο στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, ενώ για τους δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους υπόλοιπους φορείς της γενικής κυβέρνησης η δαπάνη εκτιμάται ότι φτάνει στα 150 εκατ. ευρώ.

Ρωτούν, λοιπόν, τους Υπουργούς, αν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο μητρώο της εφαρμογής, ποιο ήταν το (συνολικό και κατά φορέα) ποσό που δαπανήθηκε από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κατά το 2015 και για ποιο λόγο δεν υπάρχει δημοσίευση των σχετικών στοιχείων προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: α) τον Υπουργό Οικονομικών
β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Υψηλή η δαπάνη του Δημοσίου για τηλέφωνα

Το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από την 1η Μαΐου 2014 με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι όλοι οι φορείς του Δημοσίου έπρεπε μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να καταχωρηθούν στο μητρώο φορέων της εφαρμογής, ενώ οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις οικονομικές απαιτήσεις τους όπως αποτυπώνονται στους λογαριασμούς.

Οι δαπάνες και τα τέλη για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΥΠ όλα τα σχετικά στοιχεία. Κανένα τέλος και καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται, ούτε εκκαθαρίζεται ούτε πληρώνεται, αν δεν έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο ΕΣΥΠ. Το αποδεικτικό καταχώρησης που εκδίδεται μέσω του ΕΣΥΠ πιστοποιεί την κανονικότητα κάθε δαπάνης. Πρόσβαση στην πληροφορία για τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες έχει και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ προβλέπεται και η δημοσίευση των πληροφοριών μέσω του opengov.gr.

Βασικός στόχος ήταν η αναλυτική καταγραφή των τηλεπικοινωνιακών δαπανών να χρησιμεύσει ως διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια του Δημοσίου προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Επίσης ο κυβερνητικός σχεδιασμός ήταν να δοθεί συνέχεια και με άλλες δημόσιες δαπάνες όπως είναι τα ταξίδια, τα ενοίκια μέχρι και οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο μητρώο της εφαρμογής; Αν όχι, πόσοι και ποιοι φορείς δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα και τι σκοπεύετε να πράξετε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρηση τους; Ποιοι φορείς έχουν ζητήσει εξαίρεση από την υπαγωγήτους σε αυτή τη διαδικασία και για ποιους νόμιμους λόγους;

2) Έχουν εξοφληθεί οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες των φορέων που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα; Αν ναι με ποιο τρόπο έχει γίνει αυτό από τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι καμία δαπάνη δεν πληρώνεται αν δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα;

3) Με βάση τα στοιχεία του ΕΣΥΠ ποιο ήταν το (συνολικό και κατά φορέα) ποσό που δαπανήθηκε από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κατά το 2015;

4) Για ποιο λόγο δεν υπάρχει δημοσίευση των σχετικών στοιχείων προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της χώρας; Τι σκοπεύετε να πράξετε για αυτό;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Γιώργος Αμυράς - Β' Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής