13 Φεβρουαρίου, 2017

Η Ελλάδα 32η μεταξύ 38 κρατών σε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη

Ερώτηση του Σπύρου Δανέλλη προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, κ. Σπύρος Δανέλλης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 32η θέση μεταξύ των 38 χωρών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη, με βάση τον δείκτη «Ένταση Ε & Α», με τα κονδύλια να φτάνουν το 0,96% του ΑΕΠ ήτοι να ανέρχεται στα 1.683,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ο βουλευτής τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλές κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε -15 (2,1% του ΑΕΠ), όταν ο μέσος όρος για τις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ είναι 2,4% του ΑΕΠ.

Επίσης, στην ερώτησή του ο κ.Δανέλλης υπογραμμίζει ότι η αύξηση των δαπανών για έρευνα ανάπτυξη καινοτομία θα δώσει κίνητρο σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις για επενδύσεις, αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, πρόσθετα οικονομικά κέρδη για τους ίδιους αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, θέσεις εργασίας για εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, παγκόσμιο κύρος στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας καλώντας τα αρμόδια υπουργεία να απαντήσουν σχετικά με τις ενέργειες που προτίθενται να κάνουν προς όφελος της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στη χώρα μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών

Θέμα: «Η Ελλάδα στην 32η θέση, μεταξύ 38 κρατών, στις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη»

Όπως προκύπτει από τα επίκαιρα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η χώρα μας κατατάσσεται στην 32η θέση μεταξύ των 38 χωρών – μελών του διεθνούς οργανισμού, στις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη, με βάση τον δείκτη «Ένταση Ε & Α», με τα κονδύλια να φτάνουν το 0,96% του ΑΕΠ ήτοι να ανέρχεται στα 1.683,8 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλές κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε -15 (2,1% του ΑΕΠ), όταν ο μέσος όρος για τις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ είναι 2,4% του ΑΕΠ. Η αντιστοιχία της κατά κεφαλήν ετήσιας δαπάνης για την Ελλάδα ανέρχεται στα 236 ευρώ περίπου, όταν στην Ε.Ε η εν λόγω δαπάνη είναι περίπου τριπλάσια με το ποσό να ανέρχεται στα 705 ευρώ.

Η χρηματοδότηση της έρευνας κατά 52,7% από το κράτος (το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 38 χωρών – μελών) κατά 31,8% από τις επιχειρήσεις, κατά 12,8% από το εξωτερικό (κοινοτικά προγράμματα και ξένες επιχειρήσεις), και κατά 2,7% από άλλους εθνικούς φορείς, είναι ανασταλτικοί παράγοντες στην εύρεση δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, αφού το μεν κράτος λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής έχει περιορισμένες δυνατότητες, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον επαρκή κονδύλια προς διάθεση, ούτε επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, ενώ οι ξένες επιχειρήσεις μη βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος για το επιχειρείν στην Ελλάδα, αρκούνται να κάνουν τις έρευνες για την ανάπτυξη στην έδρα τους χρησιμοποιώντας κυρίως Έλληνες επιστήμονες.

Δεδομένου ότι τα απαγορευτικά αυτά ποσοστά χρηματοδότησης αποτρέπουν κάθε ενδιαφερόμενο (επιχειρήσεις – ιδιώτες – επιστήμονες – εθνικούς φορείς), κυρίως όμως το ίδιο το κράτος, για μεσοπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη επένδυση στην ανάπτυξη την έρευνα και την καινοτομία.

Δεδομένου ότι σκοπός μιας Ευρωπαϊκής χώρας που η οικονομία της στηρίζεται κυρίως σε μικρή βιομηχανική παραγωγή και παροχή υπηρεσιών, η αύξηση των δαπανών για έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη, παρά την αύξηση των πόρων σε απόλυτους αριθμούς.

Δεδομένου ότι η αύξηση των δαπανών για έρευνα ανάπτυξη καινοτομία θα δώσει κίνητρο σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις για επενδύσεις, αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, πρόσθετα οικονομικά κέρδη για τους ίδιους αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, θέσεις εργασίας για εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, παγκόσμιο κύρος στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα την ανάπτυξη και την καινοτομία;

2. Γιατί παρά την αύξηση των πόρων σε απόλυτους αριθμούς το 2015 η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης των κρατών – μελών του διεθνούς οργανισμού;

3. Προβλέπεται να δώσετε ουσιαστικά κίνητρα σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν σε προγράμματα έρευνας για την ανάπτυξη και την καινοτομία;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου