18 Μαΐου, 2016

«Κεράνης… και στην υγεία»

Το Ποτάμι έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την περιστολή των δημοσίων δαπανών και μέσω του χωροταξικού εξορθολογισμού των δημοσίων υπηρεσιών, ως ρεαλιστικό αντίβαρο στην πολιτική της υπερφορολόγησης που έχει επιλέξει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. Τη στιγμή που τα νοσοκομεία καταρρέουν υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα, το Υπουργείο Υγείας ξοδεύει αφειδώς. Είναι χαρακτηριστική η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Π. Γιαννουλάτου, να εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 872.749,29 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του 2016 του Υπουργείου Υγείας για την καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-4-2016 έως 30-6-2016 για το ακίνητο επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39, όπου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Ήδη, από το 2015 ο πρώην Υπουργός Υγείας, κ. Κουρουμπλής, είχε δημόσια δεσμευτεί για μετεγκατάσταση του ΕΚΕΠΥ στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΚΑΒ, επί της οδού Μεσογείων. Όμως, ένα χρόνο τώρα καμία ενέργεια δεν έγινε. Με άλλα λόγια, σήμερα καταβάλλεται μηνιαίο ενοίκιο 290.916,43 ευρώ για το ΕΚΕΠΥ, όταν αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου ρημάζουν. Και η περίπτωση του ΕΚΕΠΥ δεν είναι η μοναδική.

Την ίδια στιγμή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα αναφοράς σπάνιων παθήσεων και άλλες διατάξεις» υπάρχει άρθρο που επιτρέπει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Δ.Υ.Πε. απαιτείται και απόφαση του οργάνου Διοίκησης αυτών. Δηλαδή, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να νομοθετήσει την παραχώρηση ακινήτων την ώρα που μπορούν να αξιοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών του, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από ενοίκια.

Με ερώτηση & ΑΚΕ ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ζητά να μάθει ποιο είναι το ύψος του ποσού που υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως το Υπουργείο Υγείας για ενοίκια, αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ακίνητα προκειμένου να επιτευχθεί περιστολή δαπανών, αν θα υπάρξει μετεγκατάσταση του ΕΚΕΠΥ, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Κουρουμπλής και ποια είναι η σκοπιμότητα της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας, την ώρα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από ενοίκια; Τέλος, ζητά να κατατεθεί λίστα με το σύνολο των ακινήτων (κτίρια, επαγγελματικά ακίνητα, κατοικίες, αγροτεμάχια, οικόπεδα και αποθήκες) που διαθέτει το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Σπατάλη χιλιάδων ευρώ για ενοίκια, όταν αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου ρημάζουν»

Τη στιγμή που τα νοσοκομεία καταρρέουν υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα, το Υπουργείο Υγείας ξοδεύει αφειδώς, Είναι χαρακτηριστική η απόφαση (ΑΔΑ 6603465ΦΥΟ-ΜΟ0/22.4.2016) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Π. Γιαννουλάτου, να εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 872.749,29 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του 2016 του Υπουργείου Υγείας για την καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-4-2016 έως 30-6-2016 για το ακίνητο επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39, όπου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), στην εκμισθώτρια εταιρία «Grivalia Properties Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία». Βεβαίως, η εν λόγω σύμβαση, διάρκειας 20 ετών, που υπεγράφη το 2006, προβλέπει ετήσια αύξηση του μισθώματος κατά 2% και επιβάρυνση 25% επί του μηνιαίου μισθώματος ως ρήτρα, εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως το μίσθωμα. Ωστόσο, ήδη από το 2015 ο πρώην Υπουργός Υγείας, κ. Κουρουμπλής, είχε δημόσια δεσμευτεί για μετεγκατάσταση του ΕΚΕΠΥ στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΚΑΒ, επί της οδού Μεσογείων. Όμως, ένα χρόνο τώρα καμία ενέργεια δεν έγινε. Με άλλα λόγια, μηνιαίο ενοίκιο 290.916,43 ευρώ για το ΕΚΕΠΥ, όταν αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου ρημάζουν. Η περίπτωση του ΕΚΕΠΥ δεν είναι η μοναδική. Για παράδειγμα, η 3η-4η Υ.ΠΕ στεγάζονται με παχυλό ενοίκιο στην οδό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, ενώ το πρώην Λοιμωδών και το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων διαθέτει πλήθος αχρησιμοποίητων γραφείων.

Την ίδια στιγμή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα αναφοράς σπάνιων παθήσεων και άλλες διατάξεις» που δόθηκε στη διαβούλευση στις 13.5.2016 και θα διαρκέσει έως 23.5.2016 στο άρθρο 41 (Ακίνητα Υπουργείου Υγείας) ορίζονται τα εξής: «1. Το άρθρο 39 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς ή στις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Δ.Υ.Πε. απαιτείται και απόφαση του οργάνου Διοίκησης αυτών. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης και οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση». 2. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, υπόλοιπα στεγαστικών προγραμμάτων, η διαχείριση – αξιοποίηση των οποίων ανήκε μέχρι τις 30-6-2012 στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναγράφονται οι λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών», «ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο εφεξής εννοείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διαχείριση – αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγματοποιείται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας». Δηλαδή το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να νομοθετήσει την παραχώρηση ακινήτων την ώρα που μπορούν να αξιοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών του, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από ενοίκια.

Επειδή σε χαλεπούς δημοσιονομικά καιρούς η ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη,

Επειδή το Ποτάμι έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την περιστολή των δημοσίων δαπανών και μέσω του χωροταξικού εξορθολογισμού των δημοσίων υπηρεσιών, ως ρεαλιστικό αντίβαρο στην πολιτική της υπερφορολόγησης που έχει επιλέξει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.,

Επειδή η διγλωσσία του Υπουργείου Οικονομικών, που εκφράστηκε από τις διαφορετικές τοποθετήσεις για το θέμα της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών στον Κεράνη, που έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Αλεξιάδης, από την μια και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Πιτσιλής, από την άλλη, αναδεικνύει για πολλοστή φορά την έλλειψη σχεδιασμού της συγκυβέρνησης για τον χωροταξικό εξορθολογισμό των δημοσίων υπηρεσιών,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιο είναι το ύψος του ποσού που υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως το Υπουργείο Υγείας για ενοίκια;

2) Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ακίνητα προκειμένου να επιτευχθεί περιστολή δαπανών; Εάν ναι, ποιο είναι αυτό και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

3) Θα υπάρξει μετεγκατάσταση του ΕΚΕΠΥ, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Κουρουμπλής;

4) Ποια είναι η σκοπιμότητα της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, την ώρα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από ενοίκια;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε λίστα με το σύνολο των ακινήτων (κτίρια, επαγγελματικά ακίνητα, κατοικίες, αγροτεμάχια, οικόπεδα και αποθήκες) που διαθέτει το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Ο ερωτών & αιτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας