Τουρκία

Θάνος Βερέμης
Γιώργος Κακλίκης
Το Ποτάμι
Γιώργος Κακλίκης
Πάνος Μπιτσαξής
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Το Ποτάμι
Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι