προσλήψεις

Γιώργος Αμυράς
Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Μαυρωτάς
Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Ποτάμι
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιώργος Δημακόπουλος