18 Μαΐου, 2016

Χωρίς θέμα αναρτήσεις αποφάσεων της ΕΡΤ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τις εύλογες περί δόλου υπόνοιες, που γεννά το γεγονός ότι υπάρχουν Αποφάσεις της ΕΡΤ Α.Ε., οι οποίες έχουν δημοσιευθεί μεν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται το Θέμα τους, όπως σαφώς ορίζεται στις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θίγουν με ερώτησή τους στον Νίκο Παππά οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς.

Επισημαίνουν, πως έτσι καθίστανται δυσεύρετες και η διαδικασία αναζήτησής τους με λέξεις-κλειδιά ανέφικτη, ενώ σε μια σειρά τέτοιων Αποφάσεων, που παραθέτουν στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές, αποκαλύπτουν πως στην πλειοψηφία τους αφορούν σε ορισμούς υπολόγων επίβλεψης έργων, με τη δέσμευση ανάλογων πιστώσεων ασφαλώς, ενώ υπάρχει ανάμεσά τους και απόφαση ορισμού εκκαθαριστή μισθοδοσίας.

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί μόνο να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται», θυμίζουν οι κκ. Ψαριανός και Αμυράς, ζητώντας από τον Υπουργό Επικρατείας τον λόγο που συμβαίνει αυτό, αλλά και να γνωστοποιήσει τις δικές του προθέσεις για τις από μέρους του ενέργειες, ώστε να θωρακιστεί και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο σεβασμός απέναντι στους φορολογούμενους πολίτες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά

Θέμα: Αποφάσεις της ΕΡΤ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ χωρίς θέμα ανάρτησης

Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι μεταξύ των αποφάσεων που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από διευθύνσεις της ΕΡΤ, σε κάποιες εξ αυτών δεν αναγράφεται το θέμα παρά μόνο η λέξη ΑΠΟΦΑΣΗ.

Η παραπάνω τακτική καθιστά δυσεύρετη την αναζήτηση αποφάσεων με «λέξεις-κλειδιά», με αποτέλεσμα ο πολίτης ή οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να ενημερωθούν στα περί αυτών.

Δημιουργείται επομένως εύλογη υπόνοια για ενδεχόμενο δόλο απόκρυψης ή διαφυγής ελέγχου, κυρίως όσον αφορά αποφάσεις που αναφέρονται σε δαπάνες ή και άλλες πράξεις.

Παραθέτουμε μια σειρά από αναρτήσεις της Διαύγειας, που αφορούν αποφάσεις της ΕΡΤ χωρίς την αναγραφή του θέματος, οι οποίες συμπτωματικά(;) αναφέρονται σε ορισμούς υπολόγων επίβλεψης έργων και δεσμεύσεις πιστώσεων. Η τελευταία δε της σειράς, αφορά σε ορισμό εκκαθαριστή μισθοδοσίας:

6ΑΞΤ465Θ1Ε-ΡΚΟ, 7ΙΥ0465Θ1Ε-973, ΨΨΚ1465Θ1Ε-ΔΥ2, 7ΩΛΜ465Θ1Ε-ΤΛΗ, 6ΘΥΧ465Θ1Ε-Ι0Ν, ΩΩΜΝ465Θ1Ε-ΡΡΑ, 78Π9465Θ1Ε-ΓΣΡ, 612Ε465Θ1Ε-29Γ, ΩΨΝΣ465Θ1Ε-Ω2Ξ, Ω6ΨΧ465Θ1Ε-Ρ01, 6Υ1Η465Θ1Ε-Ν4Ν, 6Θ3Ψ465Θ1Ε-8ΜΘ, ΩΗΑ3465Θ1Ε-Ρ7, Ω0Θ0465Θ1Ε-8ΔΒ, ΨΩΞΙ465Θ1Ε-ΚΗΘ, Ω577465Θ1Ε-ΘΚ3, 632Ι465Θ1Ε-Ω4Ω, ΩΘΡ9465Θ1Ε-ΤΗ5 και 7ΦΑ3465Θ1Ε-ΡΒ7.

Επειδή «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί μόνο να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται»,

Επειδή στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ανάρτηση πράξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρεται ρητά ότι στο πεδίο ΘΕΜΑ «…καταγράφεται το θέμα της πράξης, όπως αναγράφεται στο έγγραφο»,

Επειδή η Διοίκηση της ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί για τις δαπάνες, τα πεπραγμένα και τις επιλογές της με διαφάνεια και σεβασμό έναντι των πολιτών οι οποίοι είναι οι κατ’ εξοχήν χρηματοδότες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και των οποίων τα χρήματα αυτή διαχειρίζεται,

Ερωτάσθε:

Για ποιο λόγο δεν αναγράφεται στις παραπάνω αναρτήσεις της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το θέμα της απόφασης;

Κρίνετε ότι είναι επιτρεπτό για οιονδήποτε λόγο, να αναρτώνται αποφάσεις της ΕΡΤ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ χωρίς αναγραφή του θέματος;

Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, έτσι ώστε να αποκλειστεί στο μέλλον παρόμοιο ενδεχόμενο με σκοπό να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δόλου ή σκόπιμης απόκρυψης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ψαριανός Γρηγόρης – Β΄ Αθηνών
Αμυράς Γιώργος – Β΄ Αθηνών